Βουλή: Ρυθμίζεται το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή

Βουλή: Ρυθμίζεται το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή

Τι προβλέπει τροπολογία

Τη θέσπιση διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή και του δόκιμου εσωτερικού ελεγκτή περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για το υπαίθριο εμπόριο. Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

Με την τροπολογία (1112/88) εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με:

- την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, το αντικείμενο εργασιών των εγκεκριμένων εσωτερικών ελεγκτών, τον τρόπο καθορισμού αμοιβής για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων, τους κανόνες εσωτερικού ελέγχου, την εγγραφή στο οικείο μητρώο και τις συναφείς υποχρεώσεις κλπ

- τις προβλεπόμενες κυρώσεις και ποινές και τα όργανα επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. Προβλέπεται ρητά ως περίπτωση κύρωσης η επιβολή χρηματικού προστίμου έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, το οποίο εισπράττεται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων και αποδίδεται ως έσοδο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Π.Δ.Δ, φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για τη θέσπιση με υ.α. κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών καθώς επίσης και τον καθορισμό του περιεχομένου και του τρόπου αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αυτών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...