Αντίδραση για το εργασιακό νομοσχέδιο από την βουλευτή της ΝΔ Άννα Ευθυμίου

Αντίδραση για το εργασιακό νομοσχέδιο από την βουλευτή της ΝΔ Άννα Ευθυμίου

Ζητά να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων από τους εργοδότες

Ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων, ζήτησε η βουλευτής της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Η βουλευτής έκανε ειδική αναφορά στις ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει σχέση ισοτιμίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, αλλά υπάρχει σχέση εξάρτησης». Συνεπώς για ενδεχόμενες κακόβουλες προθέσεις εργοδοτών πρέπει να προβλεφθούν εχέγγυα ώστε η διάταξη να λειτουργήσει υπέρ του εργαζόμενου, είπε η βουλευτής της ΝΔ και ζήτησε να μην δοθεί επίσης η δυνατότητα για απελευθέρωση ατομικών συμβάσεων, έναντι μιας βασικής αρχής, της αρχής της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Ως προς το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ απόλυσης, καταγγελίας, ακυρότητας της σύμβασης ή το δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης, η βουλευτής είπε ότι είναι θεμελιώδης λίθος του εργασιακού δικαίου η επαναπρόσληψη, και «δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί αυτό το δικαίωμα έναντι κάποιας πρόσθετης αποζημίωσης». Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, όπως λχ. αυτό να γίνεται με αίτημα του εργαζόμενου και όχι του εργοδότη, είπε η Άννα Ευθυμίου.

Η βουλευτής χαιρέτισε την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, υπογράμμισε όμως ότι η ουσιαστική αναβάθμιση απαιτεί στελέχωση, πόρους, τεχνολογικό εξοπλισμό, κατάρτιση και επανακάρτιση, διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων.