Έκπτωτη και τυπικά η Θάνου και τρία στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Έκπτωτη και τυπικά η Θάνου και τρία στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μετά τις διαπιστωτικές πράξεις του ΥΠΑΝ σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα

Εκδόθηκαν οι διαπιστωτικές πράξεις, που προβλέπουν ότι η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Βασιλική Θάνου και τρία άλλα στελέχη της επιτροπής, εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει, της προέδρου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, της αντιπροέδρου Άννας Νάκου και των εισηγητών-τακτικών μελών Ιωάννη Παύλοβιτς και Νικολάου Ζευγώλη.

Η ως άνω έκπτωση, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9η Αυγούστου 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...