Στους 12 μήνες η θητεία των αντιρρησιών συνείδησης

Στους 12 μήνες η θητεία των αντιρρησιών συνείδησης

«Έχουν ήδη υπογραφεί και αναμένεται η δημοσίευση σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν ρυθμίσεις που προωθούνται με τον εν λόγω νόμο»

Υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής 'Αμυνας, Παναγιώτη Ρήγα, κανονιστικές πράξεις και διατάγματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), την προαγωγή των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) - απονομή αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού, όπως και τη μείωση της διάρκειας της θητείας όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.

Οι κανονιστικές πράξεις και τα διατάγματα είναι σε υλοποίηση των προσφάτως ψηφισθέντων ν.4609/2019 και ν.4590/2019.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας με τις συγκεκριμένες πράξεις και διατάγματα:

-Καθορίστηκε η σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΜΥ για την κάλυψη των εξόδων της σε ανάγκες λειτουργίας, προσωπικού και επενδύσεων, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROCONTROL. Πλέον, η ΕΜΥ αποκτά, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, πόρους από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που θα αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων. Οι δαπάνες που θα καλύπτονται αφορούν επενδύσεις (ανάπτυξη αγορά, αναβάθμιση και συντήρηση), εκπαίδευση όπως και αποζημιώσεις προσωπικού.

-Με προεδρικό διάταγμα που εισηγείται ο ΑΝΥΕΘΑ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού σε μονιμοποιηθέντες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ). «Επομένως, έρχεται να υλοποιήσει τις διατάξεις του ν. 4609/2019, σχετικά με τον αποστρατευτικό βαθμό των ΕΜΘ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται επί τω βελτίω, στη μισθολογική τους εξέλιξη και στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος» προστίθεται στην ανακοίνωση.

-Υπογράφηκε και αναμένεται η δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο, της απόφασης του ΑΝΥΕΘΑ, σχετικά με τον χρόνο οριστικής απόλυσης των αντιρρησιών συνείδησης στους δώδεκα μήνες, σε εκτέλεση του άρθρου 23 παρ. 1 του ν.4609/2019, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται η διάρκεια της θητείας των εκπληρούντων εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία όχι μεγαλύτερη από εκείνη των ενόπλως εκπληρούντων θητεία.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται περαιτέρω ότι «σε εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος ν.4609/2019 έχουν ήδη υπογραφεί και αναμένεται η δημοσίευση σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν ρυθμίσεις που προωθούνται με τον εν λόγω νόμο».

Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά τη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων οπλιτών (μέλη τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών) αυτή ετέθη άμεσα σε εφαρμογή με τη δημοσίευση των εν λόγω νόμων στις 3 Μαΐου 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...