Δεν θα γίνει το ντιμπέιτ των πολιτικών για τις εθνικές εκλογές

Δεν θα γίνει το ντιμπέιτ των πολιτικών για τις εθνικές εκλογές

Οι ημερομηνίες που προτάθηκαν

Ολοκληρώθηκε η Διακομματική Συνεδρίαση για τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής του ντιμπέιτ.

Παρά το ότι προτάθηκαν οι ημερομηνίες από τις 27 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί μια ημερομηνία που να μπορούν όλα τα κόμματα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...