Πήρε πίσω την «εξαίρεση από κατεδάφιση» στον αιγιαλό η κυβέρνηση

Πήρε πίσω την «εξαίρεση από κατεδάφιση» στον αιγιαλό η κυβέρνηση

Σε νομοθετικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών

Απέσυρε τις διατάξεις περί «εξαίρεσης από κατεδάφιση» που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό το υπουργείο Οικονομικών, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές που επέρχονται στο σχέδιο νόμου είναι οι εξής:

1. Αποσύρεται η ρύθμιση, που προβλέπει πως «μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική η ειδική διάταξη με απόφαση του υπουργού Οικονομικών έργα που κατασκευάστηκαν μετά την 28η Ιουλίου 2011, αν αφορούν έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, έργα εθνικής σημασίας, έργα υποδομής δικτύων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ».

2. Διαγράφηκαν αναφορές σε «εξαίρεση από κατεδάφιση», ενώ υπάρχει νέα αλλαγή με την οποία η φράση «αδειοδότησης» αντικαθίσταται από τη φράση παραχώρηση χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση.

3. Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 δύναται να καθορίσει μικρότερο πλάτος παραλίας (από τα 30 μέχρι 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού), μετά από αιτιολογημένη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα ειδικότερα γεωμορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού και δημημένου περιβάλλοντος της περιοχής.

4. Διαγράφεται η λέξη «βραχονισίδων» του άρθρου 36 το οποίο επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών και κτηνοτροφικών, αλιευτικών, υδατοκαλλιέργειας ναυταθλητικών, τουριστικών, ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Οι εκτάσεις αυτές παραχωρούνται για χρήση με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των υπουργών Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού.

Παρακαλούμε περιμένετε ...