«Κρατικής ιδιοκτησίας» οι υπό αξιοποίηση εκτάσεις απαντά το Αλβανικό ΥΠΕΞ

«Κρατικής ιδιοκτησίας» οι υπό αξιοποίηση εκτάσεις απαντά το Αλβανικό ΥΠΕΞ

Κάνει λόγο για διαστρέβλωση των γεγονότων από την Ελληνική πλευρά

Για περιοχές με προοπτική τουριστικής ανάπτυξης οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς «κρατικής ιδιοκτησίας» της Αλβανίας, κάνει λόγο το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας σε ανακοίνωση-απάντηση στο διάβημα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την Υπουργική Απόφαση των Τιράνων για παραχώρηση ιδιωτικών περιουσιών Ελλήνων ομογενών προς το υπουργείο Τουρισμού της χώρας για σχετική αξιοποίηση.

Το Αλβανικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για διαστρέβλωση των γεγονότων και διευκρινίζει ότι «η εν λόγω Υπουργική Απόφαση, έχει ως στόχο την καταγραφή περιοχών με προοπτική τουριστικής ανάπτυξης οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς κρατικής ιδιοκτησίας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Υπουργείο για την Ευρώπη και Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας εκφράζει την έκπληξή τoυ για τη δήλωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με ημερομηνία 11.12.2018. Ως ευρωπαϊκή χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Αλβανία αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εφαρμόζει τις αποφάσεις του.

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας είναι ένα συνταγματικό δικαίωμα, το οποίο απολαμβάνει αδιακρίτως και εξίσου κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του. Επιπλέον, όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήρια σε περίπτωση εικαζόμενων παραβιάσεων αυτών των δικαιωμάτων.

Το Αλβανικό υπουργείο για τις Ευρωπαϊκές και Εξωτερικές Υποθέσεις εκφράζει τη λύπη του για τη δήλωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ, η οποία στηρίζεται σε διαστρέβλωση των γεγονότων. Θέλουμε να διευκρινίσουμε, ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση, έχει ως στόχο την καταγραφή περιοχών με προοπτική τουριστικής ανάπτυξης οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς "κρατικής ιδιοκτησίας".

Ο υπουργός Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι το αλβανικό κράτος τελούσε και θα τελεί πάντοτε υπό την δέσμευση της προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται από την ένταξή μας στην Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, συνταγματικές εγγυήσεις σε αυτόν τον τομέα, καθώς και τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στην Αλβανία.

Απευθύνοντας έκκληση προς την ελληνική πλευρά για αντικειμενική ανάγνωση των γεγονότων και της πραγματικότητας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το ευρύ νομικό πλαίσιο, εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή πρακτική, καθώς η μεγάλη παράδοση της κοινωνικής συνύπαρξης στην Αλβανία αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα προς μίμηση στην περιοχή».

Παρακαλούμε περιμένετε ...