Εγκρίθηκε από τη Βουλή η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες

Εγκρίθηκε από τη Βουλή η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες

Ποιους αφορά

Με τη θετική ψήφο του συνόλου των κομμάτων (πλην του ΚΚΕ και της ΧΑ που δήλωσαν «παρών») έγινε δεκτή η τροπολογία, με την οποία καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τους συνεταιριστικούς αγρότες. Ειδικότερα:

•Καταργείται η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.

•Εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και μετά από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για μέτρα που στόχο έχουν να στηρίξουν τις εν λόγω επιχειρήσεις, ώστε να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για την ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές δραστηριότητας και τη σύσταση συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και για να απαλλάξουν από φορολογικά βάρη τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες που δεν ασκούν πλέον επί της ουσίας επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...