Το μαγευτικό φαινόμενο της βιοφωταύγειας

Ένα πολύ διαδεδομένο θέαμα τις νύχτες στη Μαύρη Θάλασσα -αλλά και σε όλες σχεδόν τις παραλίες των τροπικών και εξωτικών προορισμών- είναι το εντυπωσιακό και μαγευτικό λαμπύρισμα των νερών.

Όσο παραμυθένιο είναι το θέαμα, άλλο τόσο πεζή είναι η επιστημονική εξήγηση των "διαμαντιών" στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό που κάνει τα νερά να φωσφορίζουν τόσο υπερφυσικά είναι απλά φύκια και θαλάσσιοι μικροοργανισμοί.

Το  φυσικό αυτό φαινόμενο ονομάζεται βιοφωταύγεια και  προκαλείται από έμβιους οργανισμούς με τη βοήθεια μιας χημικής αντίδρασης. αιτία της φωτοβολίας αυτής των ζωντανών οργανισμών είναι η οξείδωση της πρωτεΐνης λουκιφερίνης. Αυτή η βιοχημική αντίδραση απαιτεί τριφωσφάτη αδενοσίνη (ΑΤP), που καταλύεται από τη λουκιφεράση.

Η Βιοφωταύγεια ή βιοφωτισμός (bioluminescence) παρουσιάζεται σε πολλές βιο-ομάδες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους όπως τα βακτήρια, οι μύκητες, οι πυγολαμπίδες (και άλλα κολεόπτερα) καθώς και σε διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς.

Ένα συγκεκριμένο είδος πλαγκτόν, το Noctiluca scintillans, εκπέμπει φως όταν επηρεάζεται με μηχανικό τρόπο –για παράδειγμα, από ένα πλοίο ή έναν κολυμβητή–, οπότε εκδηλώνεται έντονη βιοφωταύγεια στη θάλασσα.

 

Επίσης ,στα φύκια- όταν το νερό γίνει πιο όξινο ή όταν τα κύματα επηρεάσουν την κυτταρική μεμβράνη τους- προκαλείται μια σειρά χημικών αντιδράσεων οι οποίες τελικά οδηγούν τους οργανισμούς αυτούς να φωσφορίζουν.

Υπάρχουν κι άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που παράγουν φως με αντίστοιχο τρόπο, κάνοντας την νυχτερινή θάλασσα να λαμπυρίζει μαγευτικά, σαν να επιπλέον στην επιφάνεια χιλιάδες μικρά διαμάντια.

Παρακαλούμε περιμένετε ...