Η Εθνική Τράπεζα για το κόστος του σχεδίου αναδιάρθρωσής της

Η Εθνική Τράπεζα για το κόστος του σχεδίου αναδιάρθρωσής της

Διαψεύδει δημοσίευματα τα οποία αναφέρονται στο κόστος του εγχειρήματος

Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσή της, που -όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της- ανακυκλώνεται τις τελευταίες ημέρες, δίνει η Εθνική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα ανέφερε, ότι για τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης θεωρείται πηγή ρίσκου λόγω κόστους η εφαρμογή του ιδιαίτερα φιλόδοξου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας. Απαντώντας η τράπεζα, αφού επισημαίνει ότι «στην υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Εθνικής Τράπεζας συμμετέχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι της Εθνικής», τονίζει ότι «για το σχεδιασμό της συνολικής αρχιτεκτονικής, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα έχει επιλέξει και συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων». Καταλήγει δε υποστηρίζοντας ότι «αναφορικά με το κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης, η ΕΤΕ ανακοινώνει ότι τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει:

«Στις 16 Μαΐου του 2019 η Εθνική παρουσίασε στο επενδυτικό κοινό ένα πρόγραμμα στρατηγικού μετασχηματισμού με ορίζοντα υλοποίησης την τετραετία 2019-2022. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία μιας υγιούς και κερδοφόρας Τράπεζας, εκσυγχρονισμένης και απλής, που παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της αλλά και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της, ώστε να αποτελέσει και πάλι μηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ήδη αισθητά και ιδιαίτερα θετικά όσον αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας, γεγονός που αναγνωρίζεται από τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την αγορά. Επίσης αντανακλάται στην κερδοφορία της τράπεζας, η οποία υπερβαίνει τα Euro200 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε σχέση με ζημίες το 2018. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν το στόχο της διοίκησης για απόδοση ιδίων κεφαλαίων πάνω από 10% το 2022.

Στην υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της Τράπεζας συμμετέχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι της Εθνικής. Για το σχεδιασμό της συνολικής αρχιτεκτονικής καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης του προγράμματος, η Εθνική Τράπεζα έχει επιλέξει και συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων. Αναφορικά με το κόστος σχεδιασμού και υλοποίησης, η ΕΤΕ ανακοινώνει ότι τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το κόστος του προγράμματος απέχει σημαντικά από τα ποσά που αβάσιμα αναφέρθηκαν, είναι απολύτως ανταγωνιστικό με το κόστος παρόμοιων προγραμμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ παρακολουθείται από τα αρμόδια όργανα της τράπεζας.

Η διοίκηση της τράπεζας, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου και με τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων του απαιτητικού αυτού προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των ανθρώπων, των πελατών και των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας».

Παρακαλούμε περιμένετε ...