Οι ξένοι παίκτες που μπαίνουν στο ελληνικό real estate αγοράζοντας το «επικίνδυνο»

Οι ξένοι παίκτες που μπαίνουν στο  ελληνικό real estate αγοράζοντας το «επικίνδυνο»

Η δεσμευτική συμφωνία με την οποία οι Ιταλοί εδραιώνουν τη θέση τους στην Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια

Σε δεσμευτική συμφωνία κατέληξε ο ιταλικός όμιλος Cerved με την Εurobank Ergasias S.Α. Οι Ιταλοί θα αγοράσουν  εξ ολοκλήρου εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services S.A. στην Ελλάδα αλλά και τις θυγατρικές της σε Ρουμανία και Σερβία.

O όμιλος Cerved, που κατέχει κορυφαία θέση στους τομείς της ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων, κόκκινων δανείων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cerved Credit Management Group, Andrea Mignanelli, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «H εξαγορά της Eurobank Property Services S.A. απορρέει από τη βούλησή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ηγετικό μας ρόλο στον τομέα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω εξαγορών, τόσο στην Ιταλία όσο και διεθνώς. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την Eurobank Property Services σε ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών στο χώρο της διαχείρισης ακινήτων, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικές συνέργειες με την Cerved Credit Management Greece, τη νέα θυγατρική του ομίλου μας, που αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs). Aναμένουμε ότι η δραστηριότητά μας στην Ελλάδα θα ξεπεράσει από πλευράς εσόδων pro forma τα 10 εκατομμύρια ευρώ το 2019 με μια ελκυστική προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης μεσομακροπροόθεσμα, χάρη και στη συνεργασία μας με την τράπεζα Eurobank».

O αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Eurobank Σταύρος Ιωάννου, επεσήμανε: «Με τη συναλλαγή αυτή οικοδομούμε μια στρατηγική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με την Cerved, μια εταιρεία με εκτεταμένη παρουσία και εμπειρία στο χώρο. Η είσοδος παικτών, όπως η Cerved, στην ελληνική αγορά θα συνδράμει στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων, που συνδέονται με το μεγάλο όγκο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και την προοπτική αύξησης των χαρτοφυλακίων ακινήτων των τραπεζών στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής διαχείρισης».

Με το νέο deal, η Cerved αποκτά πρόσβαση στο ελληνικό real estate. Τα μεγάλα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων που βγάζουν οι ελληνικές τράπεζες προς πώληση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών εγχώριων αλλά και ξένων - κυρίως- ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.

Εξάλλου, τα χαρτοφυλάκια αυτά αποτελούν μια μεγάλη δεξαμενή ακινήτων διαφόρων κατηγοριών (μεταξύ αυτό και επαγγελματικών κτιρίων και γραφείων, μια πολλά υποσχόμενη αγορά) ενώ μέχρι να φτάσει ένα ακίνητο που είναι «κλειδωμένο» με κόκκινο δάνειο να διατεθεί στην αγορά υπάρχουν πολλά στάδια στα οποία απασχολείται μια σειρά επαγγελματιών, από συμβούλους ακινήτων μέχρι μεσίτες και μηχανικούς.

Παρακαλούμε περιμένετε ...