Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων, μείωση του ELA και λειτουργικών εξόδων

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων, μείωση του ELA και λειτουργικών εξόδων

Η τράπεζα συνεχίζει αταλάντευτα στη στρατηγική εξυγίανσής της

Η Attica Bank συνεχίζει αταλάντευτα στη στρατηγική εξυγίανσής της, που εκπόνησε η νέα διοίκηση της, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε μέχρι σήμερα, έχει επαναφέρει την τράπεζα στην κανονικότητα και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της, όπως τονίζεται σε σημερινή της ανακοίνωση, με αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου του 2018 αποτελούν η αύξηση των καταθέσεων, η σημαντική μείωση του ELA και η πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 710 εκατ. ευρώ με το τίμημα των 47 εκατ. ευρώ να μεταφέρεται για απεικόνιση στο 4ο τρίμηνο του 2018.

Τα κυριότερα στοιχεία μεταβολών του ισολογισμού εννεάμηνου είναι τα εξής:

- Ίδια Κεφάλαια: 583,9 εκατ. ευρώ

- Αύξηση καταθέσεων: 15% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο 30.09.2017 και 9,8% σε σχέση με την 31.12.2017

- Περαιτέρω μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA κατά το γ' τρίμηνο του 2018 και σωρευτική μείωση κατά 460 εκατ. ευρώ εντός ενός έτους

- Μείωση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων κατά 12,5% σε σχέση με την συγκριτική περίοδο

- Δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE)1: 44,82%

- Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs): 43,25%

Βασικά σημεία ισολογισμού

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 700,5 εκατ. ευρώ αφορούν τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ την 30.09.2018, έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017. Να σημειωθεί ότι την 26.10.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του Junior Note ονομαστικής αξίας 357 εκατ. ευρώ που αφορά στη συναλλαγή Metexelixis και η Τράπεζα προέβη σε λογιστική αποαναγνώριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξία 701 εκατ. ευρώ περίπου. Το τίμημα για την Τράπεζα ανέρχεται σε 47 εκατ. ευρώ και αναμένεται να απεικονιστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων του τελευταίου τριμήνου του 2018.

- Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 578,6 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το εννεάμηνο του 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 24,9 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 62,7 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο αποκλειστικά από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις.

- Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανέρχεται σε 44,82% (2017:37%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 43,25% (2017:40%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 9,8% σε σχέση με την 31.12.2017 και κατά 15% σε σχέση με την 30.09.2017.

- Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 122,8% κατά την 30.09.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού 144,5% την 30.09.2017.

- Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 30.09.2018 σε 500 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 460 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και 165 εκατ. ευρώ κατά το γ' τρίμηνο του 2018.

Επίδοση Ομίλου

- Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 10 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 85,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο στην οποία συμπεριλαμβάνεται το τίμημα από τη συναλλαγή της Α' τιτλοποίησης ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα του εννεαμήνου του 2018 επηρεάζεται κυρίως από την χαμηλότερη συνεισφορά του καθαρού εσόδου από τόκους και προμήθειες.

- Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρουσιάζονται μειωμένα κατά την εξεταζόμενη περίοδο σε ποσοστό 5,3% έναντι της συγκριτικής περιόδου. Για την καλύτερη απεικόνιση του κονδυλίου των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, έχουν επιμερισθεί οι συνολικές ετήσιες αποδοχές (δώρα εορτών, επίδομα αδείας) ύψους 1.476 χιλ. ευρώ που αναλογούν στο εννεάμηνο 2018 καθώς και 1.909 χιλ. ευρώ για τη συγκριτική περίοδο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ποσοστιαία μείωση της τρέχουσας περιόδου έναντι της συγκριτικής περιόδου είναι 11,5%.

- Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν οριακή μείωση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Εάν συνυπολογισθεί το κονδύλι της πρόβλεψης απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, τότε τα συνολικά γενικά λειτουργικά έξοδα της τρέχουσας περιόδου θα εμφανίζονται μειωμένα κατά 23,6% σε σχέση με την περίοδο του εννεαμήνου του 2017.

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το εννεάμηνο του 2018, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: «Ο Όμιλος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, παρέμεινε προσηλωμένος στον στρατηγικό του σχεδιασμό συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές, με στόχο την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, προσανατολισμένο στην κερδοφόρο ανάπτυξη, στην δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του.

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των καταθέσεων και την μείωση της χρηματοδότησής του από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο.

Η επικείμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής της δεύτερης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ενώ σηματοδοτεί την ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση της κερδοφορίας και της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου προς ενίσχυση και της θέσης των μετόχων του.»

Παρακαλούμε περιμένετε ...