Περιθώριο 3 ετών στις τράπεζες της ΕΕ για τα «κόκκινα» δάνεια

Περιθώριο 3 ετών στις τράπεζες της ΕΕ για τα «κόκκινα» δάνεια

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να διευθετηθεί το πρόβλημα των επισφαλών δανείων ύψους 860 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδείξει μεγαλύτερη ελαστικότητα στην ταχύτητα εφαρμογής των νέων κανονισμών, για το ύψος των προβλέψεων που θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει οι τράπεζες, για να αντιμετωπίζουν τα νέα επισφαλή δάνειά τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Διπλωμάτες των χωρών της ΕΕ, οι οποίοι διαπραγματεύονται το ζήτημα, αναζητούν ένα συμβιβασμό, που θα εξασφάλιζε στις τράπεζες χρονικό περιθώριο 3 ετών, για να καλύψουν τα μη εξασφαλισμένα ανοίγματά τους, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο. Η ΕΕ επιδιώκει να διευθετηθεί το πρόβλημα των επισφαλών δανείων ύψους 860 δισ. ευρώ, στο οποίο αποδίδεται η δυσκολία διάθεσης ρευστότητας στις επιχειρήσεις και η καθυστέρηση της ανάπτυξης.

Ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούν, ότι χρειάζονται τροποποιήσεις, για να εναρμονιστούν τα χρονικά περιθώρια με το βηματισμό των δικαστικών τους συστημάτων. Από την στιγμή που οι εθνικές κυβερνήσεις καταλήξουν σε συμβιβασμό, θα πρέπει να υποβάλουν την τελική εκδοχή των νέων κανόνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επίσης επεξεργάζεται το ζήτημα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...