Τι ισχύει με την τραπεζική αργία Παρασκευή και Δευτέρα

Τι ισχύει με την τραπεζική αργία Παρασκευή και Δευτέρα

Περιορισμένες οι συναλλαγές λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Την προσοχή των πελατών τους για τις πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρηθούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου και την Δευτέρα 2 Απριλίου εφιστούν οι ελληνικές τράπεζες, καθώς οι δύο αυτές ημέρες έχουν οριστεί ως ειδική τραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Ειδικότερα, τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοιχτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό, ωστόσο θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων ηλεκτρονικών διατραπεζικών συναλλαγών.

Επισης διατραπεζικές μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού και εντολές πληρωμών που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή 30 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 2 Απριλίου, θα εκτελούνται την Τετάρτη 4 Απριλίου.

Κατά τις ημέρες ειδικής αργίας, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις και της πελατείας τους, καθώς και τις λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες την ίδια ημέρα υποχρεώσεις των πελατών τους προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 3 Απριλίου.

Μάλιστα, ο ΕΦΚΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, επισημαίνει, ότι οι εισφορές και δόσεις ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 29, 30 Μαρτίου και 2 Απριλίου θα αποσταλούν στον Ασφαλιστικό Οργανισμό την Τρίτη 3 Απριλίου και θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες. Αντίστοιχα, οι εντολές άμεσης χρέωσης τραπεζικών λογαριασμών (πάγιες εντολές) θα πραγματοποιηθούν επίσης την Τρίτη 3 Απριλίου.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει και για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...