Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου

Υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου

Αντιπροσωπεία του υπουργείου υγείας της Αιγύπτου με επικεφαλής τον υπουργό καθ. Khaled Abdel Ghaffar, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Στην Αθήνα σήμερα 13/9, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ιατρικού και του Υπουργείου Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μίας νέας συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα (PPP) και ένα μεταβατικό βήμα προόδου στην συνεργασία των χωρών στον τομέα της υγείας.

Από αριστερά: Dr. Hatem Amer, Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Σχέσεων, κ. Omar Youssef, Πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Η.E. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Υπουργός Υγείας & Πληθυσμού της Αιγύπτου, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Η στρατηγική αυτή συνεργασία πηγάζει από το κοινό όραμα των δυο πλευρών για την συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση τoυ συστήματος υγείας, βελτιώνοντας καθημερινά τις ιατρικές υπηρεσίες και την ποιότητα  ζωής των λαών τους.

Από αριστερά: H.E. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Υπουργός Υγείας & Πληθυσμού της Αιγύπτου,Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 

Η συνεργασία αφορά ειδικότερα στη μεταφορά από μέρους του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας  του στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών αλλά και των κορυφαίων ιατρικών τεχνολογιών του στις ήδη υπάρχουσες υποδομές της Αιγύπτου στον τομέα της υγείας. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, που θα εκτείνονται απο διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες μεχρι την ανάληψη της διαχείρισης μονάδων υγειονομικής περίθαλψης και την έρευνα  στον τομέα της υγείας. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, υπογραμμίζει τους στρατηγικούς τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, δινοντας εμφαση  στην ανάπτυξη κέντρων αναφοράς (centers of excellence) στην υγεία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και την κοινή επιδίωξη στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στην υγεία. 

Από πάνω αριστερά και δεξιόστροφα: κ. Omar Youssef, Πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, H.E. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Υπουργός Υγείας & Πληθυσμού της Αιγύπτου, κ. Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Dr. Hatem Amer, Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Σχέσεων

Αυτή η νέα συνεργασία εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο μίας βιώσιμης συνεργασίας, επιτρέποντας και στα δύο μέρη να συνεργαστούν στενά κάτω από το ίδιο πλαίσιο.

Η συνεργασία αυτή θα αποφέρει τεράστια οφέλη  στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, και στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του υπάρχοντος συστήματος υγείας στην Αίγυπτο. 

Συνδυάζοντας τις υψηλού επιπέδου δυνατότητες  του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με τη δέσμευση του Υπουργείου για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης που ανταποκρίνεται, προσαρμόζεται και εστιάζει στην ευημερία κάθε Αιγύπτιου πολίτη.

Από αριστερά: κ. Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Dr. Hatem Amer, Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Σχέσεων, κ. Omar Youssef, Πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, H.E. Dr. Khaled Abdel Ghaffar, Υπουργός Υγείας & Πληθυσμού της Αιγύπτου, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, κ. Γενοβέφα Χρονοπούλου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Ιωάννα Μίχου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Δρ. Αναστασία Πάγκαλη, MD, PhD, τ. Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, κ. Ιωάννης Καλοφυσούδης, Διευθυντής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ο Υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, καθ. Khaled Abdel Ghaffar μετά την υπογραφή του MoU δήλωσε:

“Καθώς ξεκινάμε αυτό το ταξίδι, είμαστε αφοσιωμένοι στην επίτευξη μιας διαρκούς βελτίωσης στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στην Αίγυπτο, βελτιώνοντας τελικά την υγεία και την ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες μας.

Μαζί, προσβλέπουμε σε ένα μέλλον όπου η αριστεία στην υγειονομική περίθαλψη δεν γνωρίζει σύνορα”.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος δήλωσε από την πλευρά του:

“Ως ο κορυφαίος ελληνικός όμιλος υγείας, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε και να προχωρήσουμε στη μεταφορά τεχνογνωσίας με στόχο να συνεισφέρουμε στην προαγωγή της υγείας του φίλου Αιγυπτιακού λαού.

Μέσω του ευαίσθητου τομέα της υγείας, επιθυμούμε και εμείς να συμβάλλουμε στη γεωστρατηγική συνεργασία και φιλία των δύο χωρών που σήμερα είναι δυνατότερη από ποτέ”.