3 χρόνια Rezum για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη

3 χρόνια Rezum για την καλοήθη υπερπλασία προστάτη

Μάθετε τα νεότερα δεδομένα στην υπερπλασία προστάτη

Σε πρότυπο κέντρο Ουρολογίας εξελίσσεται η Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Λιθίασης και Προστάτη της ομάδας του ιατρού Βεβελογιάννη Παναγιώτη στο Νοσοκομείο Μητέρα , έχοντας εισαγάγει από τριετίας και εφαρμόζοντας στην χώρα μας τις πρωτοποριακές ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές Rezum και HoLEP για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, που αντικατέστησαν τον χρυσό μέχρι σήμερα κανόνα της παλαιάς πλέον διουρηθρικής εκτομής Turis .

Η διόγκωσις του προστάτη των ανδρών μετά την ηλικία των πενήντα , συμπιέζει την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα , προκαλώντας δυσκολία στην ούρηση, επιτακτικότητα και νυκτουρία, οδηγώντας τους πάσχοντες σε επιβάρυνση της κοινωνικής τους ζωής και ψυχολογίας και βλάβες της κύστεως και των νεφρών .

Επίσης επηρεάζει και την σεξουαλική τους λειτουργία, καθώς οι άνδρες που βιώνουν προβλήματα στην ούρηση υποφέρουν ταυτόχρονα και από διαταραχές της στύσης τους .

Rezum: Τι νέο έφερε στην χώρα μας

Οι άνδρες , όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Βεβελογιάννης , θεωρούσαν ¨ταμπού¨ μέχρι σήμερα την επίσκεψη στον ιατρό εξαιτίας της απώλειας της εκσπερμάτισης που επέφερε η παλαιά μέθοδος , καθώς δε και της επιβάρυνσης της νοσηλείας τους που απαιτούσε η Turis από πλευράς χρόνου παραμονής στο Νοσοκομείο , γενικής νάρκωσης , αιμορραγιών κλπ .

Σήμερα με το Rezum, μέσα σε πέντε λεπτά , υπό την επήρεια μιας απλής μέθη , αναίμακτα και ανώδυνα, επιστρέφουν σε μια ώρα στην οικία τους και το κυριότερο διατηρώντας για πρώτη φορά τον προστάτη και τον ανδρισμό τους .

Αρκούν μερικές μόνον εγχύσεις ατμού στοχευμένα στο πάσχον τμήμα του προστάτη , ώστε αυτός να αρχίσει να υποχωρεί και να συρρικνούται σταδιακά σε διάστημα δύο τριών εβδομάδων , ανακουφίζοντας τον ασθενή από τα συμπτώματα και εξαφανίζοντας τις πιέσεις που συνέτειναν σε φθορά της κύστης και των νεφρών .

Η ομάδα του ιατρού ευθύνεται για την γνωριμία της μεθόδου ατμού Rezum της Boston Schientific Αμερικής στο κοινό της Αθήνας προ τριετίας και για την θεραπεία της μεγαλύτερης σειράς ασθενών Πανελληνίως καθώς και για την εκπαίδευση νέων ιατρών στην απόκτηση εμπειρίας στην μέθοδο .

Δείτε τις συνεντεύξεις του κου Βεβελογιάννη για το Rezum το 2020 

Τα νεότερα δεδομένα στην υπερπλασία προστάτη

Ρωτήσαμε τον ιατρό που εδραίωσε πρώτη στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας την μέθοδο ατμού , πως διαμορφώνεται η αντιμετώπιση της υπερτοφίας του προστάτη και ποιες είναι οι σκέψεις του για το μέλλον .

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος , μας απαντά ο ιατρός , για τα καλά αποτελέσματα της μεθόδου , εφάμιλλα των στατιστικών των ξένων συναδέλφων καθώς και για την εγκαθίδρυση της τεχνικής στις συνειδήσεις των Ελλήνων ασθενών αλλά και για την έμπνευση των συναδέλφων ιατρών , ακόμη και των πλέον σκεπτικιστών εξ’αυτών , οι οποίοι έχουν προσαρτηθεί πλέον στις νέες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και σπεύδουν να εκπαιδευθούν ώστε να παρέχουν με ασφάλεια τις καινοτόμες μεθόδους Rezum και HoLEP  που σύστησε η ομάδα μας στους πάσχοντες άνδρες στην χώρα μας .

Επι σειράς εκατοντάδων ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν από την ομάδα μας με Rezum , ο μέγιστος χρόνος ροής ούρων τους βελτιώθηκε κατά 60% στους 3 μήνες και 75% στους 12 μήνες αντιστοίχως . Το δε ποσοστό παρακρατουμένων ούρων βελτιώθηκε κατά 50% και 60% στους 3 και 12 μήνες αντιστοίχως επίσης . Η στυτική και εκσπερματιστική τους ιδιότητα διετηρήθη και αυτή . Διευρύναμε τις δυνατότητες της μεθόδου και σε μεγαλυτέρους αδένες κατόπιν της εμπειρίας του Καθηγητού Dean Elterman με πανομοιότυπα αποτελέσματα .

Για τους πραγματικά μεγάλους αδένες ο χρυσός κανόνας σε όλο τον κόσμο πλέον είναι η δεύτερη τεχνική που εφαρμόζεται στο Τμήμα μας ως επέμβασις εκλογής και είναι η Holmium Laser εκπυρήνιση του προστάτη HoLEP , η οποία αποτελεί πραγματικό όφελος για τον ασθενή καθώς αυθημερόν, αναίμακτα και ελάχιστα επεμβατικά μπορεί να αντιμετωπίσει ριζικά και εξ’ολοκλήρου αδένες ως και 350 κυβικών , γλυτώνοντας το νυστέρι και διατηρώντας την στυτική λειτουργία .

Οι ανωτέρω τεχνικές χρειάζονται μεγάλη καμπύλη εκμάθησης , πρέπει να διενεργούνται σε κέντρα με τον κατάλληλο βιοϊατρικό εξοπλισμό και εμπειρία περιστατικών και αποτελούν πλέον αναμφισβήτητα το νέο πρόσωπο της Ουρολογίας και στην πατρίδα μας .

Δείτε την συνέντευξη του κου Βεβελογιάννη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΙ για το Rezum και την HoLEP το 2021 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης στα τηλέφωνα : 6946783042 & 6989933802.

Info:

Ο Παναγιώτης Βεβελογιάννης είναι Χειρουργός Ουρολόγος γεννημένος στο New Jersey Η.Π.Α, απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών ’79, κάτοχος BSc in Biochemistry από το University of Minnessota USA, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικευμένος στο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Μεταξά και στο New Jersey University of Medicine Hospital USA.

Είναι ειδικευμένος στην ενδοουρολογία, στην ενδοσκοπική χειρουργική προστάτου, καρκίνου της κύστεως και νεφρολιθιάσεως.

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στην ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο ατμού REZUM για τον προστάτη και o πρώτος πιστοποιημένος από την Boston Scientific Αμερικής, για την εκτέλεση της μεθόδου στην Αθήνα. Έχει συμβάλει στην καθιέρωση του Holmium Laser για την θεραπεία του προστάτη, εφαρμόζοντας τη μέθοδο HoLEP ως επέμβαση εκλογής στην Αθήνα.

Είναι μέλος της Ελληνοαμερικανικής ιατρικής εταιρείας, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, του International College of Surgeons και του Hellenic Medical Society Of New York (KRIKOS).