Πρωτοποριακή λύση για γρήγορο εντοπισμό μικροβιακών λοιμώξεων, γνωρίστε το DIAMOND point of care

Πρωτοποριακή λύση για γρήγορο εντοπισμό μικροβιακών λοιμώξεων, γνωρίστε το DIAMOND point of care

Σε συνεργασία των φορέων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΜΠ, Software Competitiveness International A.E., και ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ

Μια πρωτοπόρα λύση για γρήγορη και αυτοματοποιημένη διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων, δυνατότητα στατιστικών συμπερασμάτων  και απεικόνιση της εξάπλωσης της λοίμωξης γεωγραφικά, βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης (prototype), στα πλαίσια του ερευνητικού έργου DIAMOND, σε συνεργασία των φορέων ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΜΠ, Software Competitiveness International A.E., και ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΗΤΗΛΗ.

Σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση πιθανών λοιμώξεων προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια των νοσηλειών και να περιοριστεί η χρήση αντιβιοτικών όπου αυτά είναι απαραίτητα. Οι καθιερωμένες μικροβιολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση μικροβιακών λοιμώξεων απαιτούν τουλάχιστον 2-3 μέρες για την ανάλυση των δειγμάτων και διενεργούνται σε κεντρικά εργαστήρια από εξειδικευμένο προσωπικό. Με την φιλοδοξία να απλοποιηθεί αυτός ο διαγνωστικός έλεγχος, η επιστημονική κοινότητα έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια τις προσπάθειες της με στόχο την ανάπτυξη γρήγορων και αυτοματοποιημένων διαγνωστικών συστημάτων τα οποία να χρησιμοποιηθούν επιτόπου και μακριά από  κεντρικές υποδομές.

Η λύση DIAMOND προσφέρει ακριβώς ένα τέτοιο σύστημα επιτόπιων διαγνώσεων (Point of Care/ PoC) και την παρουσίαση της γεωγραφικής εξάπλωσης των λοιμώξεων, ώστε να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο επιδημίας.

Το PoC πραγματοποιεί την ανάλυση πάνω σε μία ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλακέτα (Printed Circuit Board, PCB), όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, πάνω στην οποία πραγματοποιούνται όλα εκείνα τα στάδια τα οποία είναι απαραίτητα για μια αντίστοιχη ανάλυση σε ένα κεντρικό εργαστήριο. Η πλακέτα αυτή είναι η ίδια ένα αναλυτικό μικροεργαστήριο (Lab-on-Chip) που στόχο έχει την επιτόπια, γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση. Η στόχευση στο συγκεκριμένο είναι η ανίχνευση λοιμώξεων που οφείλονται σε παθογόνα βακτηρίδια, όπως το κολοβακτηρίδιο E. coli, μέσω της ανίχνευσης του γενετικού τους υλικού DNA. Η όλη δε υλοποίηση πάνω σε πλακέτα PCB μειώνει στο ελάχιστο το κόστος κατασκευής της καθώς εκμεταλλεύεται τις φθηνές, προ-τυποποιημένες διεργασίες μαζικής παραγωγής της βιομηχανίας ηλεκτρονικών. Επιπλέον, το όργανο πλαισιώνεται από διαδικτυακή εφαρμογή η οποία συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με σκοπό την ανάλυση, παρουσίαση και εξαγωγή σημαντικών στατιστικών συμπερασμάτων (big data) σχετικά με την εξάπλωση της λοίμωξης σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Το ερευνητικό έργο DIAMOND βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης και χρηματοδοτείται από την ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Για περισσότερες πληροφορίες: diamondpoc.com

Παρακαλούμε περιμένετε ...