Σε κίνδυνο φτώχειας 3 στους 10 Έλληνες

Ένα από τα κοινοτικά κριτήρια για τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικής απομόνωσης πληρούσαν περισσότεροι από 3 στους 10 Έλληνες το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Αναλυτικότερα, με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των Ελλήνων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2011 έφτανε το 31%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο 24,3%. Τα κριτήρια αυτά είναι το ύψος του εισοδήματος (αν είναι κάτω από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος), η έλλειψη ορισμένων βασικών μέσων διαβίωσης (όπως δυσκολίες στην καταβολή του ενοικίου και κοινόχρηστων, προβλήματα θέρμανσης) και η υψηλή ανεργία.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία (49,1%) και η Ρουμανία (40,3%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στην Ολλανδία (15,7%), το Λουξεμβούργο (16,8%) και την Αυστρία (16,9%).

Όσο για τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που πλήττονται από την κρίση, στην Ιρλανδία ο κίνδυνος φτώχειας έφτασε το 2011 στο 29,4%, στην Ιταλία το 28,2%, στην Ισπανία το 27,0% και στην Πορτογαλία το 24,4%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...