Στο 4,2% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα 2013

Ύφεση 3,8% του ΑΕΠ το 2013, δημοσιονομικό έλλειμμα 4,2% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί σε λίγη ώρα στη Βουλή.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2013 η ύφεση το 2012 θα διαμορφωθεί στο 6,5% του ΑΕΠ, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται στο 6,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές έλλειμμα στο 1,4% του ΑΕΠ.

Το 2013 έχουν προβλεφθεί παρεμβάσεις ύψους 7,8 δις ευρώ εκ των οποίων τα 7,3 δις ευρώ στο σκέλος των δαπανών.  Τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού αναμένονται στα 46,7 δις ευρώ.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται πως το 2012 θα εξοφληθούν 3,5 δις ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών και άλλα 3,5 δις ευρώ θα εξοφληθούν το 2013. 

Χωρίς τις παρεμβάσεις ύψους 7,8 δις ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα 2013 θα έκλεινε στο 2% του ΑΕΠ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...