Γιατί το οικονομικότερο ασφάλιστρο δεν είναι το μοναδικό κριτήριο

Η εκτεταμένη οικονομική κρίση και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας  έχει δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας και προσπάθειας για εξοικονόμηση χρημάτων ακόμη και στο χώρο της ασφάλειας.

Η δημοφιλέστερη φράση των Ελλήνων στο άκουσμα της λέξεις ασφάλεια είναι:  «ψάχνω να βρω φθηνή ασφάλεια, για να είμαι καλυμμένος από το νόμο».  Όμως, για μία πράξη μέγιστης ευθύνης, όπως είναι η ασφάλιση, το χαμηλότερο ασφάλιστρο δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής εταιρείας.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παράγοντες, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως  στην επόμενη ανανέωση του συμβολαίου του ή τη στιγμή της ζημιάς, όπως :

  • Τις καλύψεις που περιέχει το ασφαλιστικό πακέτο κάθε εταιρείας που τους προτείνεται και αν οι παρεχόμενες καλύψεις είναι σύμφωνες με τις ανάγκες του
  • Σύγκριση μεταξύ των παρεχόμενων καλύψεων και του κόστους για να μπορεί ο ασφαλισμένος να επιλέγει σωστά.
  • Την τεχνογνωσία της ασφαλιστικής εταιρείας και τα χρόνια παρουσίας της στον ασφαλιστικό χώρο.
  • Την επαγγελματική επάρκεια του ασφαλιστή
  • Την ταχύτητα αποζημίωσης
  • Την εξυπηρέτηση που προσφέρει στους ασφαλισμένους της

Επειδή τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι πολύτιμα, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλισή τους. Γιατί η ασφάλιση είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Επιλέγουμε ασφαλιστική εταιρεία συνδυάζοντας καλύψεις, κόστος και όχι μόνο..

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...