Δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδων για τα μέλη του προσφέρει το ΕΒΕΑ

"Ακόμα και σήμερα που το Ίντερνετ έχει υιοθετηθεί στις εργασίες των Ελληνικών επιχειρήσεων, υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν προβολή στο διαδίκτυο με δικό τους website ή δεν μπορούν να επικαιροποιήσουν ή συντηρήσουν το υπάρχον website τους".

Αυτό υπογραμμίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας σε σχετική ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του, με την οποία ενημερώνονται οι επιχειρηματίες ότι στο πλαίσιο του επιδοτούμενου μέσω ΕΣΠΑ έργου "Ψηφιακές Δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών ΜΜΕ, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο νομό Αττικής”, προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του τη δωρεάν κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας-παρουσίασης (mini website) κάτω από την ομπρέλα του ΕΒΕΑ, προκειμένου να έχει ένα ακόμα κανάλι προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και τη δυνατότητα -μεταξύ άλλων- της δωρεάν δημοσίευσης των εταιρικών ισολογισμών της (ν.4072/2012 άρ. 232).

Στο μεταξύ, με άλλη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, γνωστοποιείται η ανοικτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση “ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στη Γλυφάδα” που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. Στόχος της δράσης είναι η κατάλληλη προετοιμασία 60 δημοτών/κατοίκων του Δήμου Γλυφάδας προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι:

- άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

- νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι πανεπιστημιακών και πολυτεχνικών σχολών) που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά την 02/01/2011, δεν είχαν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία της έναρξης επιτηδεύματος και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερέβαινε τις 12.000 ευρώ για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 24 Δεκεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τις ανοικτές θέσεις και τα δικαιολογητικά καθώς και να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το κτίριο του Δικτύου Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Γλυφάδας στο Ισόγειο (Μυστρά 1α, 'Ανω Γλυφάδα, 165 51) καθημερινά 10:00 - 17:00 όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...