ΟΧΙ “Μαύρη τρύπα” πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στο ΕΚΑΒ

Τους φορείς εποπτείας του υπουργείου Υγείας, οι οποίοι σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία εξέλιξης μεγεθών του προϋπολογισμού τους παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση μεγαλύτερη από 10% από τους στόχους στο οικονομικό αποτέλεσμα του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους, αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργείου που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι φορείς αυτοί είναι το ΕΚΑΒ, το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας), ο ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΛΠΝΟ. Όπως ειδικότερα προκύπτει και σύμφωνα με την αιτιολόγηση από κάθε φορέα:

- Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) η αρνητική απόκλιση είναι της τάξεως του 1.151.652,67 ευρώ και οφείλεται κυρίως στη “συνεχή αύξηση της τιμής των καυσίμων, του υγειονομικού υλικού και του κόστους ανταλλακτικών και συντήρησης των ασθενοφόρων λόγω παλαιότητας, καθώς και στην αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης των εξόδων των πολλών παραρτημάτων και τομέων του φορέα που αναπτύσσονται συνεχώς με σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών πανελλαδικά”. Σημειώνεται επίσης ότι μειώθηκε η επιχορήγηση του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα την ανάλογη μείωση των εσόδων του σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί.

- Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) η αρνητική απόκλιση είναι 154.591 ευρώ και οφείλεται στην εξόφληση δαπανών του μοριακού ελέγχου του ιού του Δυτικού Νείλου έτους 2011 και δαπανών μοριακού ελέγχου του αίματος του έτους 2013.

- Στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) η αρνητική απόκλιση είναι 3.004.620 ευρώ και οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες των μονάδων του φορέα σε σχέση με τη μειωμένη επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου.

- Στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) η αρνητική απόκλιση είναι 2.532.755 ευρώ και οφείλεται στη μη είσπραξη των προβλεπομένων εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου σε σχέση με τα έξοδα τα οποία ήταν λίγο μικρότερα των στόχων.

Το έγγραφο του υπουργού Υγείας διαβιβάστηκε έπειτα από δύο ερωτήσεις που είχε καταθέσει η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ύστερα από ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία συνολικά 18 φορείς του Δημοσίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) παρουσίασαν αρνητική απόκλιση πέραν του 10% από τους στόχους δαπανών που έθεσαν για το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ειδικά για το ΚΕΕΛΠΝΟ, η κ. Χρυσοβελώνη ζητούσε να ενημερωθεί τι έγινε με τη διεξαγωγή οικονομικού- διαχειριστικού ελέγχου.

Ο υπουργός Υγείας ενημερώνει τη βουλευτή ότι το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) έχει διενεργήσει ελέγχους από το 2010 στο ΚΕΕΛΠΝΟ και επισημαίνει ότι διενεργούνται δύο προκαταρκτικές εξετάσεις στον ΟΚΑΝΑ αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ έργα και τις αμοιβές υπαλλήλων ΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.