Η επιτροπή για την επιμελητηριακή νομοθεσία

Στον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας προσανατολίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Για το λόγο αυτό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γεράσιμος Γιακουμάτος συγκρότησε με απόφασή του νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Έργο της επιτροπής είναι η κατάρτιση σχεδίου νόμου με σκοπό την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τής επιμελητηριακής νομοθεσίας και το έργο της θα περατωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014. Η επιτροπή συγκροτήθηκε από τα παρακάτω πρόσωπα:

1. Στέφανο Κομνηνό, γενικό γραμματέα εμπορίου, ως πρόεδρο.

2. Χρυσούλα Τσιαβού, πάρεδρο νομικού συμβουλίου του κράτους, η οποία προεδρεύει της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, σε απουσία του προέδρου.

3. Γεώργιο Λιώρη, προϊστάμενο της διεύθυνσης εμπορικών οργανώσεων, ως μέλος.

4. Αθανάσιο Κοτταρά, συνεργάτη υφυπουργού Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου, ως μέλος.

5. Κωνσταντίνο Μίχαλο, πρόεδρο της ΚΕΕΕ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Αθήνας, με ΑΔΤ ως μέλος.

6. Μιχάλη Ζορπίδη, αναπληρωτή γενικού γραμματέα της ΚΕΕΕ και πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

7. Παναγιώτη Αγνιάδη, γενικό γραμματέα της ΚΕΕΕ και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, ως μέλος.

8. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ως μέλος.

9. Παύλο Ραβάνη, πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ως μέλος.

10. Ιωάννη Μπουντρούκα, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ως μέλος.

11. Δημήτριο Σκιαδά, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως μέλος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...