Αυξημένα τα έσοδα του Δημοσίου τον Οκτώβριο

Αυξημένα παρουσιάζονται τα έσοδα του Δημοσίου τον Οκτώβριο, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός πως εμφανίστηκαν εισπράξεις του Σεπτεμβρίου που δεν είχαν καταγραφεί λόγω των απεργιών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 10 -μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12,295 δισ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1,176 δισ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων του ελλείμματος για τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 13,572 δισ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειμμα ύψους 2,441 δισ. ευρώ.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται επίσης τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του 10μήνου του προηγούμενου έτους κατά 8,790 δισ. ευρώ και 4,683 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 41,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 41,731 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011, αλλά και αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου που αποτυπώνεται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού  του 2013, κατά 223 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 39,085 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 451  εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για το 2012.

Σύμφωνα με το υπουργείο οικονομικών η αύξηση έναντι του επικαιροποιημένου στόχου οφείλεται:

α) στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο 2012 εισπράξεις που αναλογούσαν στον Σεπτέμβριο και δεν είχαν καταγραφεί λόγω της απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
β) στην αύξηση των εισπράξεων από το φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, κ.λ.π.
γ) στην αύξηση των έμμεσων φόρων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) λόγω εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων.
δ) στην είσπραξη από την Ισπανία ποσού 79,5 εκατ. ευρώ ως μεταφορά αποδόσεων από την διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο της Κεντρικής της Τράπεζας (ANFA),
ε) στην ικανοποιητική πορεία των εισπράξεων των φόρων περιουσίας.

Οι  δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 379 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 280 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (23 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους των παλαιών οφειλών τους (8 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (56 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Παρακαλούμε περιμένετε ...