Τα πάνω κάτω έρχονται για τους λαχειοπώλες

Τα πάνω κάτω θα έλθουν για τους λαχειοπώλες μέσα στους επόμενους μήνες καθώς θα αλλάξει σημαντικά η διαδικασία πληρωμής τους. 

Η Ελληνικά Λαχεία , η κοινοπραξία των ΟΠΑΠ, Intralot και Scientific Games θα αναλάβει πλήρως από την 1η Οκτωβρίου την διεξαγωγή των κληρώσεων και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων (ημερομηνία παύσης λειτουργίας της) θα λειτουργεί κανονικά. 

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη οι διατάξεις για την εξόφληση λαχείων που χορηγούνται με πίστωση θα τροποποιηθούν εν όψει του κλεισίματος της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων. 

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού κάθε πράκτορα και λαχειοπώλη, τη χρονική στιγμή που θα σταματήσει η διάθεση των Κρατικών Λαχείων από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, θα γίνει σε 120 άτοκες δεκαπενθήμερες ισόποσες καταβολές, με επιβολή τόκων υπερημερίας σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης. Οι καταβολές θα γίνονται την 1η και 16η κάθε μήνα, με ημερομηνία έναρξης την 1η Αυγούστου 2014. 

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρώ. Σε περίπτωση μη πληρωμής του αναλογούντος ποσού τεσσάρων τμηματικών καταβολών, ο πράκτορας ή ο λαχειοπώλης θα χάνει το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης και η Υπηρεσία θα προχωρεί στην κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών για τη συνολική είσπραξη της οφειλής του. 

Εφόσον η οφειλή καλύπτεται ολικά ή μερικά από εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκες), θα βεβαιώνεται για είσπραξη το χρεωστικό υπόλοιπο, που προκύπτει, στην αρμόδια εφορία.

Παρακαλούμε περιμένετε ...