Στο βωµό του φ. αερίου εξοντώνονται οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

250.000 οικογένειες, κυρίως µικροπαραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιβαρύνονται με το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις υπαρκτές στρεβλώσεις της συγκεκριµένης αγοράς, ενώ πρέπει να κατανέµονται τα βάρη και στις πέντε ιδιωτικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο, που συνεισφέρουν σηµαντικά στην πρόκληση του ελλείµµατος, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΑΣΠΗ).

Ο Σύνδεσμος καλεί τους βουλευτές “να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να µην µπει στο “ψυγείο” ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας”, οδηγώντας στην οικονοµική καταστροφή εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, και ενώ μένουν στο απυρόβλητο πέντε µεγάλες οικογένειες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

“Άρον άρον ψηφίζονται από τη Βουλή µέσα στο Σαββατοκύριακο στα πλαίσια του πολυνοµοσχεδίου και οι διατάξεις της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Βελτιώσεις επί της ουσίας δεν παρατηρούνται, το αντίθετο µάλιστα, ενώ παράλληλα διέπονται από αντιεπενδυτικές λογικές. Το ΥΠΕΚΑ συνεχίζει να αρνείται τη λογική ότι το ενεργειακό µίγµα της Χώρας χρήζει ενιαίας αντιµετώπισης και κατά συνέπεια τα µέτρα που προτείνει στερούνται αναλογικότητας και δίκαιης κατανοµής των βαρών σε όλους τους συµµετέχοντες της αγοράς ηλεκτρισµού.

Επιβαρύνονται λοιπόν, 250.000 οικογένειες κυρίως µικροπαραγωγών ΑΠΕ για τις υπαρκτές στρεβλώσεις της συγκεκριµένης αγοράς, ενώ πρέπει να κατανέµονται τα βάρη και στις πέντε ιδιωτικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο, που συνεισφέρουν σηµαντικά στην πρόκληση του ελλείµµατος.

Με το παρόν Σχέδιο Νόµου καλούνται οι Βουλευτές να ψηφίσουν στην ουσία για τη µεταφορά των χρηµάτων από την πράσινη ενέργεια, που είναι περιβαλλοντικά φιλική και εγχώρια πηγή, στο φυσικό αέριο και τη µεγάλη ΣΗΘΥΑ, ενώ θα µπορούσαν να κάνουν τα κάτωθι:

• Να εκδοθεί εκπτωτικό-πιστωτικό τιµολόγιο στα πλαίσια της υποπαραγράφου ΙΓ3 και για τους ιδιωτικούς σταθµούς φυσικού αερίου, οι οποίοι λόγω των Α∆Ι και του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, έχουν εισπράξει κατά τα έτη 2012 και 2013 το ιλιγγιώδες επιπλέον ποσό των 900εκ.€, πριµοδοτούµενοι από το Κράτος χωρίς αυτό να έχει καµία απολύτως υποχρέωση.  

• Να σταµατήσει η ειδική µεταχείριση για τη ΣΗΘΥΑ, µε το ανάλογο κόστος στο έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ όταν στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ3 µειώνεται περίπου στο µισό η ποινολόγηση µέσω της έκπτωσης που της παρέχεται σε σύγκριση µε όλες τις υπόλοιπες ΑΠΕ, φωτογραφίζοντας κατ’ ουσίαν εύνοια σε µια µόνο εταιρεία, την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.»  

• Να πιστωθεί στον Ειδικό Λογαριασµό του ΛΑΓΗΕ για τις ΑΠΕ η επιστροφή του ποσού εξαιτίας της µειωµένης τιµής του φυσικού αερίου που είναι ευνόητο ότι δεν θα πρέπει να εισπράξουν οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί αναδροµικά, δεδοµένου ότι έχουν ήδη αποζηµιωθεί µέσω του Μηχανισµού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Υπάρχουν όµως και ειδικότερα θέµατα στο Σχέδιο Νόµου που χρήζουν ριζικής αλλαγής ώστε να µην παγιωθεί η ύφεση στον τοµέα των ΑΠΕ

• Οι αναδροµικές µειώσεις της τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας σταθµών ΑΠΕ πάσχουν νοµικά, αφού παρεµβαίνουν βάναυσα στις καταρτισµένες Συµβάσεις και συνεπώς αντίκεινται στις αντίστοιχες συνταγµατικές διατάξεις.
 
Ιδιαιτέρως για τα φωτοβολταϊκά, τόσο οι αναδροµικές περικοπές όσο κυρίως η ποινολόγηση του τζίρου για το 2013 είναι ακόµη χειρότερες από το προηγούµενο κείµενο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, και εξοντωτικές µε συνέπεια να οδηγούµαστε µε µαθηµατική ακρίβεια σε δηµεύσεις περιουσιών από τις τράπεζες χιλιάδων µικροεπενδυτών που πίστεψαν στη φερεγγυότητα του Ελληνικού Κράτους, επένδυσαν τα χρήµατά τους σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και τώρα βρίσκονται προ των πυλών πλήρους οικονοµικού αδιεξόδου.  

• Ο µειούµενος επανακαθορισµός της τιµολόγησης νέων αιολικών έργων στα πλαίσια της υποπαραγράφου ΙΓ5 είναι ακατανόητη ενέργεια τη στιγµή που η τιµή της αιολικής ενέργειας είναι χαµηλή και πλήρως ανταγωνιστική µε τις υπόλοιπες συµβατικές τεχνολογίες, δηλαδή είναι φθηνότερη από τις ανταγωνιστικές µονάδες φυσικού αερίου, αφού σήµερα αµείβεται µε Feed-in-Tariff περίπου 90 ευρώ/MWh(πριν την επιβολή της σχετικής έκτακτης εισφοράς), έναντι των 105 ευρώ/MWh που στοιχίζει το ρεύµα από τις µονάδες φυσικού αερίου.

• Είναι αρνητικότατη η διευκρίνιση (περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΓ5) που προστέθηκε στην αρνητικότατη διάταξη µε την οποία έχει δικαίωµα ο Υπουργός να αλλάζει µε απόφασή του τις τιµές των ΑΠΕ δίνοντας «περίοδο χάριτος» δύο ετών, Η παραµονή της διάταξης αυτής θα επιδεινώσει τη δυνατότητα τραπεζικής χρηµατοδότησης και θα πλήξει τα µεγάλα έργα (κυρίως αιολικά µε διασυνδέσεις) τα οποία απαιτούν µεγάλο χρόνο υλοποίησης. Προτείνουµε να αποσυρθεί, είτε να εξαιρεθούν από αυτή οι περιπτώσεις συγκροτηµάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης 150 MW και έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται µε το Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.  

• Η κατάργηση της ετήσιας αναπροσαρµογής της τιµής (περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ8) δεν συνάδει µε καµία οικονοµική λογική και πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε βάση τον πληθωρισµό του προηγούµενου έτους.

• Να επανέλθει η διάταξη του προηγούµενου Ν. 4203/2013 για τη δυνατότητα αποζηµίωσης του αυτοπαραγωγού για το ποσοστό του πλεονάσµατος της ενέργειας που θα προέκυπτε από τον συµψηφισµό, διότι αυτό αποτελεί το ουσιαστικότερο κίνητρο για τους καταναλωτές να µπουν στη διαδικασία του netmetering.

• Τα προτεινόµενα µέτρα από πλευράς ΥΠΕΚΑ καταστρέφουν ακόµη περισσότερο την φερεγγυότητα του επενδυτικού κλίµατος της χώρας µας τόσο στους εγχώριους όσο και τους ξένους επενδυτές οι οποίοι βλέπουν µε αυτό τον βάναυσο τρόπο ότι δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να εµπιστευθούν το Ελληνικό κράτος και να επενδύσουν τα χρήµατα τους.

Καλούνται όλοι οι Βουλευτές να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να µην µπει στο «ψυγείο» ένας από τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας, ο τοµέας των ΑΠΕ, οδηγώντας παράλληλα στην οικονοµική καταστροφή εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, µένοντας στο απυρόβλητο πέντε µεγάλες οικογένειες, κάτι που έχει γίνει πλέον αντιληπτό από όλους. Επιπλέον πρέπει να όλοι οι Βουλευτές να προστατέψουν την φερεγγυότητα της χώρας µας αντιδρώντας στην επιβολή αναδροµικών περικοπών και εκπτώσεων επί εσόδων περασµένων οικονοµικών χρήσεων”.

Παρακαλούμε περιμένετε ...