Εξώδικη διαμαρτυρία των δικηγόρων για τον ΕΦΚΑ

Πώς αιτιολογούν την κίνησή τους

Εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση μετ΄ επιφυλάξεως δικαιωμάτων, επέδωσε σήμερα η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΦΚΑ).
 
Με το εξώδικο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας διαμαρτύρονται έντονα διότι μέχρι σήμερα: α
- δεν έχουν αφαιρεθεί για όλους τους δικηγόροους τα προκαταβληθέντα και αποδοθέντα ποσά εκ των γραμματίων προείσπραξης, από τις καταβλητέες εισφορές τους, όπως αυτές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ - δεν έχει αποσαφηνιστεί εγγράφως ότι τα τυχόν επιπλέον των οφειλομένων καταβαλλόμενα ποσά κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016 μεταφέρονται ως πιστωτικό υπόλοιπο κατά το προσεχές έτος.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ζητεί να αντιμετωπισθούν αμελλητί οι ως άνω εκκρεμότητες και δηλώνει ότι διαφορετικά θα ασκηθεί κάθε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα ή μέσο και  θα επιδιωχθεί η ποινική δίωξη όσων υπέχουν ποινική ευθύνη.