Εδώ θα γράφονται όλα τα κρουαζιερόπλοια και τα κότερα

Εδώ θα γράφονται όλα τα κρουαζιερόπλοια και τα κότερα

Μέχρι σήμερα το μητρώο σκαφών αναψυχής ήταν χειρόγραφο!

Πράξη γίνεται το ηλεκτρονικό μητρώο πλοίων για τα σκάφη αναψυχής, καθώς με τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο για τα «κεντρικά αποθετήρια» (το οποίο εισέρχεται την Πέμπτη στην ολομέλεια της Βουλής) εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου, στο οποίο καταγράφονται τα τουριστικά πλοία και τα σκάφη αναψυχής.

Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός πως το εν λόγω e-Μητρώο είχε ήδη νομοθετηθεί στις αρχές του 2014, δεν είχε υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, το e-Μητρώο, όπως ορίζει η τροπολογία, θα εγκαθίσταται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ωστόσο, ορίζεται ότι το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, θα είναι ο κόμβος διασύνδεσης του e-Μητρώου με άλλους φορείς.

Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα ενημερώνεται με τη συνεργασία πολιτών, υπουργείου Ναυτιλίας και ΑΑΔΕ. Σε αυτό θα δηλώνονται τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως π.χ. της Νορβηγίας, ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Επίσης, ορίζεται ότι τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), θα καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργεί στην ΑΑΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Όπως επισημαίνουν οι παράγοντες του υπουργείου, με το e-Μητρώο, δημιουργείται ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων, με σκοπό τη χαρτογράφηση των πάσης φύσεων πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτική χρήση, όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, θα επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Έως σήμερα ανάλογες διαδικασίες καταγραφής τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών γίνονταν χειρόγραφα, σε διαφορετικές υπηρεσίες πολλών υπουργείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί στο σύνολο της πληροφορίας ο κάθε ενδιαφερόμενος. Επίσης, έως και σήμερα, η παραπάνω διαδικασία ήταν άγνωστη ή δύσβατη και πάντως ιδιαιτέρως εργώδης για τους υπαλλήλους που την αναλάμβαναν.

Οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι η τροπολογία αυτή έρχεται να καλύψει κενά και ελλείψεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4256/2014), αλλά και να παρακολουθήσει τις νομοθετικές αλλαγές που έγιναν έως σήμερα. Η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για το Μητρώο πλοίων, το οποίο θα λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον, προσθέτουν, έρχεται επίσης να υποστηρίξει τον γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Για να γίνει αυτό πράξη, χρειάζεται ο ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η κατάλληλη υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και η προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας.