529.706 συνταξιούχοι ζούνε με λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα

Στα 918 ευρώ μικτά ανέρχεται η μέση σύνταξη γήρατος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας και προέρχονται από τη δεύτερη έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "ΗΛΙΟΣ", για τις συντάξεις του Ιουλίου.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι συνολικά 529.706 συνταξιούχοι λαμβάνουν συντάξεις κάτω των 500 ευρώ, ενώ πάνω από 44.000 απολαμβάνουν απολαβές που υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ.

Από την βάση δεδομένων φαίνεται ότι:

• Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.714.191.
• Ο αριθμός των συντάξεων ανέρχεται σε 4.445.973.
• Η μηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανέρχεται σε 2.303.730.739,24 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 918,49 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις στις γυναίκες ανέρχεται στα 762,24 €.
• Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις στους άνδρες ανέρχεται στα 1.058,47 €.
• Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη δαπάνη σε συντάξεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τιμές 2010), είναι η Ήπειρος με ποσοστό 17,4%, ενώ αντίστοιχα η περιφέρεια με τη μικρότερη δαπάνη σε συντάξεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε τιμές 2010), είναι το Νότιο Αιγαίο με ποσοστό 7,7%.

Παρακαλούμε περιμένετε ...