Καταιγίδα αγωγών για τις μειώσεις στις συντάξεις

Στις 5.834 ανέρχονται συνολικά οι εφέσεις και αγωγές, που υποβλήθηκαν στο ΙΙ και ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρώτο εξάμηνο του 2013 και οι οποίες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, αφορούν σε θέματα περικοπών συντάξεων.

Όπως προκύπτει από έγγραφο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Αντώνη Ρουπακιώτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, οι εφέσεις και αγωγές αφορούν στις μειώσεις, που επιβλήθηκαν με το Ν. 4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016". Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή, Νίκου Νικολόπουλου, για τις εφέσεις και ενστάσεις, που εκκρεμούν, λόγω της μείωσης των συντάξεων των ειδικών μισθολογίων και της αναδρομικής εφαρμογής τους, και οι οποίες επιβλήθηκαν με το Ν. 4093/2012.

Όπως ειδικότερα ενημερώνεται η Βουλή με το έγγραφο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, "κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 11.06.2013, έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1.887 εφέσεις και αγωγές και στη Γραμματεία του ΙΙΙ Τμήματος 3.947 εφέσεις και αγωγές, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε θέματα περικοπών συντάξεων του Ν. 4093/2012".

Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων, ενδεχομένως, θα πραγματοποιηθεί κατά το νέο δικαστικό έτος, με την εφαρμογή των διατάξεων περί πρότυπης δίκης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...