Μόλις 795 Έλληνες παίρνουν σύνταξη άνω των 2.500 ευρώ

Τα 2.714.034 αγγίζουν οι συνταξιούχοι στη χώρα μας που λαμβάνουν σύνταξη με το μέσο ακαθάριστο εισόδημά τους που προκύπτει από το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης να ανέρχεται σε 907,65 ευρώ,.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων "Ήλιος" η μέση κύρια σύνταξη φτάνει στα 694,56 ευρώ και η μέση επικουρική στα 178,48 ευρώ.

Περισσότερο από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι καλούνται να ζήσουν με κύρια σύνταξη μικρότερη των 500 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ ένα 29% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Πάντως μόλις 795 Έλληνες παίρνουν σύνταξη άνω των 2.500 ευρώ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...