ΤτΕ: Χωρίς ιδιωτική ασφάλιση οι συνταξιούχοι θα ζουν κάτω από το όριο φτώχειας

Καμπανάκι χτυπάει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, αναφορικά με τις συντάξεις.

Συγκεκριμένα κάνει λόγο για ένα συνταξιοδοτικό σύστημα όπου οι  οι κύριες παροχές θα είναι μειωμένες έως και 50%, ενώ οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα αυξάνονται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, θα προσεγγίζουν τα επίπεδα της σχετικής φτώχειας, την περίοδο 2020-2060.

"Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κατά μέσο όρο σε 48,5% την περίοδο 2020-2060, έναντι 95,7% πριν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση" επισημαίνεται στην έκθεση. "Ελλείψει άλλων πηγών εισοδήματος, το μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης του πρώτου πυλώνα θα οδηγεί κάτω από το όριο της σχετικής ένδειας όσους κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου λάμβαναν μέχρι και 1,2 φορές το διάμεσο εισόδημα" σημειώνει.

Έτσι με δεδομένη την πτώση της δημόσιας δαπάνης για συντάξεις το μόνο σταθερό θα είναι η βασική σύνταξη των 360 ευρώ και όλο το υπόλοιπο ποσό θα χτίζεται με συντελεστές, οι οποίοι θα οδηγούν σε αναλογική σύνταξη υπολογιζόμενη επί του συνόλου των αποδοχών και των εργασιακών ετών που έχουν διανυθεί από την πρώτη ημέρα πρόσληψης. Ο νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος θα προσαρμόζει σταδιακά τα επίπεδα των συντάξεων στις μειωμένες δυνατότητες κρατικής χρηματοδότησης, έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010 και θίγει, πρωτίστως, όλους όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.2011, αναμένεται δε να γίνει αισθητός για όλους όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2015.

Ειδικά για την Ελλάδα, η υποχώρηση των συντάξεων δεν συνδέεται μόνο με την ελαχιστοποίηση της δημόσιας δαπάνης λόγω των προγραμμάτων προσαρμογής αλλά και με τους νέους, μειωμένους κατά 20%, βασικούς μισθούς, οι οποίοι οδηγούν σε λιγότερα έσοδα από εισφορές στα Ταμεία.

Η ΤτΕ τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν τα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης έτσι ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά.

 

Διαβάστε το αφιέρωμα του news.gr για να βρείτε φτηνή ασφάλιση

Παρακαλούμε περιμένετε ...