Πώς θα πάρετε το επίδομα τέκνων

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών η διαδικασία με την οποία θα μπορούν οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων να αιτηθούν την καταβολή του, η οποία θα γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε τρεις δόσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1ο: Υποβάλλουμε ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση προκειμένου να εμφανιστούν τα εισοδήματα του 2012, καθώς με βάση αυτά τα εισοδήματα θα κριθεί και το αν θα εισπράξουμε το επίδομα τέκνων ή όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι παραλείψουν να υποβάλουν δήλωση έως τις 31/12/2013 θα χάσουν το επίδομα. Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τη φορολογική νομοθεσία (π.χ. διότι δεν έχετε καθόλου εισόδημα) να το πράξετε για να εισπράξετε το επίδομα παιδιών.

Βήμα 2ο: Συμπληρώνουμε -και πάλι ηλεκτρονικά- το νέο έντυπο Α21 (και όχι Ε21 όπως το γνωρίζαμε αρχικά), το οποίο έχει θέση αίτησης για τη διεκδίκηση του επιδόματος τέκνων.

Βήμα 3ο: Καταθέτουμε στον αντιπρόσωπο του ΟΓΑ (ή στον δήμο και μέσα σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τον ΟΓΑ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. 2. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

3. Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α. για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο Α21.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, υποβάλλεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου ή απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη διατροφής των τέκνων.

5. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής, για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς για ομογενή αλλοδαπό.

7. Άδεια διαμονής για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ε.Ε.) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονέας τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

8. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού, για αλλοδαπό πρόσφυγα στον οποίο έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο.

9. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, για αλλοδαπό στον οποίο δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Βήμα 4ο: Τα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του γονέα σε τρεις δόσεις. Μέσα στον Ιούλιο θα πληρωθεί το 50% του ποσού (δηλαδή το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ οι υπόλοιπες δύο δόσεις θα καταβληθούν ανά τρίμηνο αντίστοιχα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...