Τα παράθυρα για την έξοδο των νέων ασφαλισμένων στη σύνταξη

Ενιαίες ρυθμίσεις συνταξιοδότησης ισχύουν για πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Για την πλειονότητα των "νέων" ασφαλισμένων οι πόρτες εξόδου ανοίγουν στα 67, ωστόσο υπάρχουν... παράθυρα για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη.

Σύμφωνα με το 'Έθνος" "κλειδί" είναι το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς μέχρι το τέλος του 2012 ισχύουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 η "έξοδος" με πλήρη σύνταξη γίνεται στα 67 και με μειωμένη στα 62, ενώ μπαίνει τέλος και στο ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης των μητέρων.

Ωστόσο, δίνεται το δικαίωμα εξόδου με πλήρη σύνταξη στα 62 αρκεί να έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ασφάλισης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για τη συμπλήρωση της 40ετίας μετρούν και τα πλασματικά έτη, τα οποία είναι επτά για τα ασφαλιστικά ταμεία και έως δώδεκα για το Δημόσιο.

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους εργαζομένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να βγουν ταχύτερα στη σύνταξη.

Το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ό έτος μέχρι το τέλος του 2012 και στο 62ο έτος από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ ακόμα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ισχύουν για μία σειρά ειδικοτήτων (π.χ. εργαζόμενοι στις στοές).
Τα παράθυρα για την έξοδο των νέων ασφαλισμένων

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως αρκεί έστω και μία ημέρα ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ταμείο έως την 31η Δεκεμβρίου 1992 για να ενταχθεί ένας εργαζόμενος στο καθεστώς των "παλαιών" εργαζομένων και να έχει ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Στο ευνοϊκό αυτό καθεστώς υπάγονται και όσοι εργάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 και ασφαλίστηκαν μόνο για τον κλάδο υγείας ή για κίνδυνο ατυχήματος.

Το "Εθνος - Συντάξεις" δημοσιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των "νέων" ασφαλισμένων, που ξεκίνησαν να δουλεύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.

Παρακαλούμε περιμένετε ...