Πώς θα γίνει η παρακράτηση φόρου για μισθούς και συντάξεις

Δεν θα διενεργηθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2016

Για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου εισοδήματος με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και την εισφορά αλληλεγγύης, που προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε εγκύκλιο για τη νέα παρακράτηση, στην οποία διευκρινίζεται ότι δεν θα διενεργηθεί αναδρομικά από 1.1.2016. Ο συμψηφισμός της διαφοράς φόρου για τα εισοδήματα από την αρχή του έτους ως και τον Μάιο θα γίνει με την εκκαθάριση των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2017.

Ειδικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με τις νέες διατάξεις διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από τις 27.5.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 και εξής και όχι αναδρομικά. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

Από τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης, η μηνιαία παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις ανάλογα με το ύψος των αποδοχών και την οικογενειακή κατάστασης διαμορφώνεται ως εξής:

- Για μισθωτούς με αποδοχές μέχρι 614 ευρώ δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή.

- Από 621 ως 1.200 ευρώ θα ο παρακρατούμενος φόρος θα αυξηθεί από 0,99 ως 14,07 ευρώ.

- Για αποδοχές από 1.300 ως 2.000 ευρώ η αύξηση θα είναι φόρου από 1,69 ως 19,42 ευρώ.

- Για μισθό από 2.071 ως 3.000 ευρώ θα υπάρξει μείωση φόρου από 4,22 ως 22,44 ευρώ.

- Για μισθωτούς με ένα παιδί και αποδοχές από 642 ως 1.928 ευρώ η επιβάρυνση θα είναι από 2,11 ως 15,90 ευρώ

- Για μισθωτούς με δύο παιδιά και εισόδημα από 642 ως 1.928 ευρώ θα υπάρξει αύξηση του φόρου από 0,14 ως και 12,38 ευρώ.

- Για μισθωτούς με τρία παιδιά η μηνιαία επιβάρυνση αφορά όσους έχουν μισθό από 1.285 ως 1.785 ευρώ το μήνα, ενώ για μισθό από 928 ως 1.214 και από 1.857 ως 3.124 ευρώ το μήνα θα υπάρξει ελάφρυνση του φόρου.

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...