Συνταξιοδοτικό: Ποιοι γλυτώνουν αύξηση ορίων ηλικίας

Αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας στα 67 και τα 62 έτη αντιστοίχως για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια ασφάλισης. Η κατηγορία εκείνη των ασφαλισμένων που γλυτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας είναι όσοι ασφαλισμένοι συμπλήρωσαν τα απαραίτητα έτη ασφάλισης και τα προβλεπόμενα ανά ταμείο όρια μέχρι και τις 18 Αυγούστου.

Της αύξησης των ορίων εξαιρούνται οι συνταξιούχοι με βαρειές αναπηρίες και οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας.

Τα παραπάνω προβλέπει το πολυνομοσχέδιο των προαπαιτούμενων μέτρων που θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Οκτώβριο.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο πάντως δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για την έμμεση αύξηση της 35ετίας (έως τα 40 έτη, όπως ορίζουν οι δεσμεύσεις από το 3ο Μνημόνιο) ούτε για τον τρόπο επιβολής της πρόσθετης ποινής – μείωσης 10% – επιπλέον του 6% ετησίως και του 30% για την πρόωρη συνταξιοδότηση. 

Τι θα ισχύει στο ΔΗΜΟΣΙΟ

Τα όρια ηλικίας αυξάνονται από την 19η Αυγούστου του 2015 μέχρι και την 1η Ιανουαρίου του 2022 (σταδιακή αύξηση).

Βασική και αναλογική σύνταξη δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία από 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010 αναπροσαρμόζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στο Δημόσιο, το κατώτατο όριο σύνταξης δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1ης Ιουλίου 2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση. Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία. Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.

Το ποσό του κατωτάτου ορίου συντάξεις που ισχύει από τις 19 Αυγούστου 2015 παραμένει αμετάβλητο μέχρι την 31 Αυγούστου 2021.

Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη, το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους.

Τι ισχύει στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα

Με το πολυνομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση καταργούνται διατάξεις των νόμων 4331 και 4325 / 2015 που ψηφίστηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών και οι οποίοι αφορούν τους απασχολούμενους στις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι διατάξεις αφορούσαν ευνοϊκές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ (επαναχορήγηση σύνταξης 260€), τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών – συντάξεων, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλίστρων για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, η συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα στον ΗΣΑΠ και των ναυτικών από το επικουρικό χωρίς τα αυξημένα ηλικιακά όρια, το “πάγωμα” της λήψης αναγκαστικών μέτρων έως τα τέλη του 2017 για ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που δεν έχουν νέες οφειλές κ. α

Παρακαλούμε περιμένετε ...