Καταβάλλονται τη Μ. Τετάρτη τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Καταβάλλονται τη Μ. Τετάρτη τα Οικογενειακά Επιδομάτα του Α' τριμήνου του έτους 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών), με βάση τα στοιχεία αιτήσεων του Α21 του έτους 2014.

Η πληρωμή αφορά 693.299 οικογένειες-δικαιούχους και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 139.689.207,02€.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ Ξενοφών Βεργίνης ενημερώνει ότι ο έλεγχος σε τροποποιημένες αιτήσεις Α21 συνεχίζεται και οι ενδιαφερόμενοι, για όσες εγκριθούν, θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία πληρωμής με νεότερη ανακοίνωση.

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), έχει αναρτηθεί "ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ", μέσω του οποίου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή του εντύπου Α21.

Παρακαλούμε περιμένετε ...