Ο ΟΓΑ καλεί τους μοναχούς να αποκτήσουν ΑΜΚΑ

Να αποκτήσουν ΑΜΚΑ καλούνται οι μοναχοί που δεν είχαν βιβλιάριο Υγείας ή είχαν και οι παροχές διεκόπησαν, λόγω έλλειψης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ), προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα παροχών υγείας να προβούν στις εξής ενέργειες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητής του ΟΓΑ, Ξενοφών Βεργίνης.

Αναλυτικά οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούν: 

1. Να μεταβούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προκειμένου να αποκτήσουν ΑΜΚΑ ή να επιβεβαιώσουν αυτόν που τους έχει χορηγηθεί.

2. Με το έντυπο της βεβαίωσης χορήγησης ΑΜΚΑ ή επιβεβαίωσης αυτού, να μεταβούν στον αρμόδιο ανταποκριτή ΟΓΑ της περιοχής τους, προκειμένου ο ανταποκριτής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της αρμοδιότητάς του, για την ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Επισημαίνεται, ότι για τους μοναχούς δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για την απόκτηση της δυνατότητας παροχών υγείας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...