Ποια προϊόντα αυξήθηκαν παρά τον αποπληθωρισμό

Στο -1,3% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης κινήθηκε στο -1,6% σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ωστόσο υπήρξαν αυξήσεις σε σειρά προίόντων, λόγω Πάσχα και όχι μόνο. Σημειώθηκε αύξηση των τιµών σε αρνί και κατσίκι (νωπά) και νωπά λαχανικά, αλλά και σε αυγά (1,9%), γαλακτοκομικά (1,9%) και μοσχαρίσιο κρέας (2%).

Αναλυτικότερα, από τη σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (Γ∆ΤΚ) του µηνός Απριλίου 2014, με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2013 προκύπτει µείωση 1,3%, έναντι µείωσης 0,6%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του 2013 με το 2012, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός ∆είκτης κατά τον µήνα Απρίλιο 2014 σε σύγκριση µε τον Μάρτιο 2014, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης επίσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Μαΐου 2013 - Απριλίου 2014 σε σύγκριση με τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013 παρουσίασε µείωση 1,3%, έναντι αύξησης 0,8%, που σηµειώθηκε το αντίστοιχο προηγούµενο δωδεκάµηνο.

Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 0,5% τον µήνα Απρίλιο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο

∆είκτη του Μαρτίου 2014, προήλθε από τις ακόλουθες µεταβολές:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,2% της οµάδας "∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά", λόγω αύξησης κυρίως των τιµών σε αρνί και κατσίκι (νωπά) και νωπά λαχανικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών σε ψάρια νωπά και δηµητριακά και παρασκευάσµατα.

β) Κατά 5,8% της οµάδας "Ένδυση και Υπόδηση", λόγω επαναφοράς των τιµών των ειδών ένδυσης και υπόδησης στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειµερινές εκπτώσεις.

γ) Κατά 0,4% της οµάδας "Στέγαση", λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στον ηλεκτρισµό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση των τιµών σε πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο και ενοίκια κατοικιών.

δ) Κατά 0,5% της οµάδας "Μεταφορές", λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη) και στα εισιτήρια αεροπλάνων.

2. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 0,5% της οµάδας "Αλκοολούχα ποτά και καπνός", λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα αλκοολούχ ποτά (µη σερβιριζόµενα).

β) Κατά 0,7% της οµάδας "Άλλα αγαθά και υπηρεσίες", λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων και δικύκλων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...