Όλη η απόφαση του Ελεγκτικού για την περικοπή των συντάξεων

Δικαστικοί κύκλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέφεραν σήμερα ότι η γνωμοδότηση τού Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, που έκρινε αντισυνταγματικές ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου με το οποίο επέρχονται μειώσεις στις συντάξεις και κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, δεν είναι δεσμευτική για το υπουργείο Οικονομικών, αλλά ούτε και εμποδίζει την ψήφιση τού νομοσχεδίου.

Με βάση τις διευκρινίσεις που έδιναν οι δικαστές, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν νομοθετεί, αλλά απλώς, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, εκφράζει τη γνώμη του επί του περιεχομένου συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων. Δηλαδή, αν οι διατάξεις τους προσκρούουν ή όχι στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Όμως, προσέθεταν οι ίδιοι κύκλοι, ότι εάν οι συνταξιούχοι καταθέσουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο αγωγές κατά της μείωσης των συντάξεών τους και την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινών διακοπών, θα τις κερδίσουν.

Και αυτό, γιατί οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αδύνατον να διαφοροποιηθούν από τις θέσεις της απόφασης της Ολομέλειάς τους.

Το περιεχόμενο της απόφασης:

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση την απόφαση που έλαβε το Ελεγκτικό, μετά από δύο συνεδριάσεις, έκρινε τις συγκεκριμένες διατάξεις αντισυνταγματικές και ασύμβατες με τα άρθρα 2,4,25, και 22 του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα αφορούν τις μειώσεις στις συντάξεις από 5 έως 10% από 1/1/2013, την περικοπή δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων αλλά του επιδόματος αδείας, την περικοπή του ΕΚΑΣ λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας στα 65 έτη και την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από το 65ο έτος της ηλικίας στο 67.

Δείτε όλο το κείμενο της απόφασης:

Παρακαλούμε περιμένετε ...