Επίδομα έως 833 ευρώ από πλεόνασμα και καταθέσεις

Τις αδρανείς καταθέσεις βάζει η κυβέρνηση στον τελικό λογαριασμό για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, επιχειρώντας συνδυασμό με το πλεόνασμα που θα μοιραστεί.

Με το νόμο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς αποσαφηνίζεται ότι η χρήση των κεφαλαίων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ειδικούς σκοπούς στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τα αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα υπόλοιπα που θα περιέλθουν στο Δημόσιο μέχρι το τέλος Απριλίου 2014 έχουν αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αν και ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το τελικό ύψος των καταθέσεων αυτών, υπολογίζονται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, ποσό που θα προστεθεί - ανάλογα βέβαια και με την πορεία των δημοσιονομικών στόχων - στα 500 εκατ. ευρώ του πλεονάσματος από όπου θα βγει το επίδομα.

Σημειώνεται ότι το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα κλείνει στα 500 ευρώ ανά άτομο, το οποίο αυξάνεται σε 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και θα καταβληθεί εφάπαξ εντός του Μαΐου σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, υπερήλικες, μακροχρόνια άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπά.

Δικαιούχοι του βοηθήματος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοικοκυριά έχουν ισοδύναμο εισόδημα (φορολογική δήλωση 2013) έως 6.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας (ΦΑΠ) έως 125.000 ευρώ για τον άγαμο ή 250.000 για δύο ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Δηλαδή, για μία τετραμελή οικογένεια, το όριο ορίζεται στις 10.000 ευρώ. Το εισόδημα αναφοράς ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται στη δήλωση Α21 (συμπεριλαμβάνει τόσο πραγματικά όσο και τεκμαρτά εισοδήματα).

Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους, που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ το Μάρτιο του 2014, ο ορισμός του εισοδήματος αναφοράς προκύπτει, όταν τα εισοδήματα του μακροχρόνια ανέργου από μισθούς και ημερομίσθια, μηδενιστούν.

Για να υπολογιστεί το ποσό του βοηθήματος, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ, υπάρχει οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, που κλιμακώνεται από 1 για τον πρώτο ενήλικα, σε 1/3 για κάθε άλλον ενήλικα και 1/6 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας έως 24 ετών. Δηλαδή, το ποσό των 500 ευρώ για τον άγαμο προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, ώστε να ανέρχεται τελικά σε 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Το βοήθημα θα παρέχεται μετά από αίτηση - ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου και διασταύρωση των στοιχείων του από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...