Ανοίγουν 30 νέες θέσεις εργασίας στη Fraport Greece

Ανοίγουν 30 νέες θέσεις εργασίας στη Fraport Greece

Προσλήψεις στα 14 αεροδρόμια

Προσλήψεις κάνει η Fraport Greece προκειμένου να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της σε 14 αεροδρόμια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 4 Μαρτίου 2018.

Οι 30 νέες θέσεις απασχόλησης αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

• AIRPORT DUTY MANAGER (ADM)

• AIRPORT OPERATIONS COORDINATOR (AOC)

• AIRPORT AIRSIDE SUPERVISOR (AAS)

• AIRPORT TERMINAL SUPERVISOR (ATS)

Η Fraport Greece παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προοπτικές ανάπτυξης κι εξέλιξης σ’ ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της το οποίο μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει φθάσει τα 600 άτομα στα κεντρικά γραφεία και τα αεροδρόμια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τα απαραίτητα προσόντα οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Fraport Greece και στο πεδίο «Καριέρα/Διαθέσιμες Θέσεις» να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Παρακαλούμε περιμένετε ...