Καρτέλ από γνωστές εταιρείες καλλυντικών στην Ελλάδα που «πειράζει» τις τιμές

Καρτέλ από γνωστές εταιρείες καλλυντικών στην Ελλάδα που «πειράζει» τις τιμές

Αντιμέτωπες με πρόστιμα 10.000 κάθε εταιρεία

Βαριές καμπάνες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 6 εταιρείες που κάνουν χονδρεμπόριο καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής, για καταστρατήγηση του ανταγωνισμού ενώ απειλούνται - κάθε μία από αυτές - με πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης με την απόφαση.

Μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα Επιτροπή Ανταγωνισμού εντόπισε καρτέλ μεταξύ των εταιρειών καθώς αποφάσιζαν εκπτώσεις, με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής πρακτική ενάντια στις πρακτικές ορθού ανταγωνισμού.

Η ολομέλεια της Επιτροπής, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων εταιριών, ότι οι εταιρίες χονδρεμπόρων καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής: ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, L'OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.,

Στις εταιρείες επιβλήθηκαν πρόστιμα:

1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε. 5.388.425, 35 ευρώ,

2) στη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.939.849, 41 ευρώ, 3) στη L'OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε. 2.624.145, 30 ευρώ,

4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: 1.793.374, 98 ευρώ,

5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.093.260, 42 ευρώ και

6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε. 2.999.878, 70 ευρώ.

Επίσης, με την απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρέωσε τις παραπάνω εταιρίες να σταματήσουν την παράβαση, διότι απειλούνται - κάθε μία από αυτές - με χρηματικής ποινής ποσού 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης και εφεξής.

Παρακαλούμε περιμένετε ...