Δεκτή η βελτιωμένη προσφορά για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος»

Δεκτή η βελτιωμένη προσφορά για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος»

Συνολικό τίµηµα ύψους 600 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, προσέφερε η «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών»

Την εκκίνηση των διαδικασιών επέκτασης κατά 20 έτη της Σύµβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας σηµατοδοτεί η αποδοχή από το ΤΑΙΠΕΔ της βελτιωµένης προσφοράς που κατέθεσε η εταιρεία «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών» το βράδυ της Τρίτης.

Η βελτιωµένη προσφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπει συνολικό τίµηµα ύψους 600 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το καθαρό έσοδο για το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ.

Προκειµένου το ΤΑΙΠΕΔ να καταλήξει στην αποδοχή της βελτιωµένης προσφοράς έλαβε υπ’ όψη δύο ανεξάρτητες αποτιµήσεις, καθώς και τη θετική γνώµη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων.

Το συνολικό όφελος για το Ελληνικό Δηµόσιο από την επέκταση της υφιστάµενης σύµβασης παραχώρησης, όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι πολλαπλάσιο του ανωτέρω τιµήµατος. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι τα επιπρόσθετα αναµενόµενα έσοδα από την καταβολή της, ήδη προβλεπόµενης στην Σύµβαση Παραχώρησης, ετήσιας αµοιβής θα ανέλθουν για το σύνολο της εικοσαετούς παράτασης περίπου στο ποσό των 894 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα τα εκτιµώµενα έσοδα από τη φορολογία εισοδήµατος της «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών» εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν σε 1,47 δισ. ευρώ.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το Ελληνικό Δηµόσιο προσδοκά λόγω της επέκτασης και τη µελλοντική καταβολή επιπλέον µερισµάτων ποσού περίπου 835 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, λόγω της εκτιµώµενης ανοδικής πορείας της επιβατικής κίνησης και της εν γένει αναµενόµενης αύξησης του τουρισµού, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου επέκτασης η «Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών» θα κληθεί να πραγµατοποιήσει συνολικές επενδύσεις περίπου 2,35 δισ. ευρώ.

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η παράταση της λειτουργίας της ΔΑΑ θα έχει και πολλά ακόμα έµµεσα οφέλη, όπως τη διατήρηση και πιθανότατα την αύξηση στις έµµεσες θέσεις εργασίας, καθώς και την αύξηση της εν γένει οικονοµικής δραστηριότητας, που συνδέεται µε τη λειτουργία της εταιρείας.

Ο φάκελος της επέκτασης της Σύµβασης Παραχώρησης θα υποβληθεί το προσεχές διάστηµα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόµενο προσυµβατικό έλεγχο, η δε σύµβαση θα υπογραφεί µετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...