Βραβεία ΕΒΕΑ 2015 για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Τα Βραβεία ΕΒΕΑ 2015 για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες προκηρύσσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Οι κατηγορίες στις οποίες απονέμονται τα βραβεία είναι οι εξής:

1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.

2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

3. Βραβείο επώνυμου προϊόντος.

4. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.

5. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

6. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης.

7. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

8. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.

9. Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.

Η προθεσμία υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων λήγει την 8η Μαΐου 2015.

Πληροφορίες: ΕΒΕΑ, Τμήμα Οργάνων Διοίκησης, κα Κ. Παπαδιαμαντοπούλου, τηλ. 210-3622158, Φαξ 210-3612218

Παρακαλούμε περιμένετε ...