Πώς να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων σας

Ανεξάρτητα με το τι μπορεί να πιστεύει κανείς για τον εαυτό του για τις επιδόσεις του ως… αφεντικό, οι υφιστάμενοί του μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη και ελάχιστη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μια έρευνα, την οποία επικαλείται σε πρόσφατο δημοσίευμά της η ιστοσελίδα Business News Daily.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, μόλις το 40% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν τρέφουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στα αφεντικά τους ή στην εταιρεία που εργάζονται γενικότερα.

Η έρευνα δείχνει ότι η εμπιστοσύνη –την οποία οι ερευνητές ορίζουν ως την προθυμία αποδοχής του προσωπικού κινδύνου που βασίζεται σε ενέργειες άλλων- πηγαίνει… από το κακό στο χειρότερο στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Πάνω από το ένα τέταρτο όσων συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι εμπιστεύονταν το αφεντικό τους λιγότερο απ’ ό,τι το 2013.

Σε γενικές γραμμές, οι εργαζόμενοι έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες τους παρά στους επιβλέποντές τους.

Η έρευνα βρήκε ότι το 54% των εργαζομένων νιώθουν ασφαλείς να μιλήσουν για τις απόψεις τους στους συνεργάτες τους, ενώ μόλις ένα 38% τολμά να κάνει το ίδιο και με τα ηγετικά στελέχη μιας εταιρείας.

Το 80% των εργαζομένων πιστεύουν ότι τα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης σε έναν οργανισμό ενισχύουν τόσο την καινοτομία, όσο και την επένδυση σε νέες ιδέες.

Τι θα έπρεπε να φροντίζει να έχει υπόψη του ένας ηγέτης λοιπόν;

  1. Να ζητά τη γνώμη των υφισταμένων του για αποφάσεις που πρόκειται να τους επηρεάσουν άμεσα

  2. Να παρέχει όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται, έτσι ώστε οι υφιστάμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν για ποιο λόγο λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις

  3. Να προωθεί την περαιτέρω εξέλιξη των υφισταμένων του, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για μάθηση κι εκπαίδευση και τις απαραίτητες γι’ αυτές πηγές.

  4. Να παραδέχεται τα λάθη του.

  5. Να μην πιέζει τους υφισταμένους να καταθέσουν τις όποιες ανησυχίες ενδέχεται να έχουν.

Η έρευνα βασίστηκε στα δεδομένα άλλων ερευνών, που έγιναν σε πάνω από 500 υπαλλήλους εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων εργασίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...