ΣτΕ: Παραμένει μοναδικός πάροχος υπηρεσιών στοιχημάτων ο ΟΠΑΠ

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια ξένων εταιρειών για τη χορήγηση, από τις ελληνικές αρχές, άδειας παρόχου υπηρεσιών στοιχημάτων καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε “όχι” στις προσφυγές τους, με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβάλλει το 2004 έως 2007.

Το ΣτΕ έκρινε πως το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο είναι συμβατό με τις επιταγές του δικαίου της Ε.Ε., αφού αποβλέπει στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχήματος και της τυχόν εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με αυτό. Έτσι, απάντησε στις αιτιάσεις των εταιρειών Stanleybet, William Hill και Sportingbet που  υποστήριζαν στις προσφυγές τους ότι η ισχύουσα -τότε- ελληνική νομοθεσία, που έδινε αποκλειστικό δικαίωμα στον ΟΠΑΠ, προσέκρουε στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που κατοχυρώνει την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Μάλιστα, υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων άσκησε παρέμβαση η ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ η υπόθεση έφτασε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, όπου απέστειλε το 2010 προδικαστικά ερωτήματα το ΣτΕ για να λάβει την απάντηση ότι είναι “στην κρίση του ελληνικού δικαστηρίου το ζήτημα της συμβατότητας του μονοπωλίου”.

Έτσι, το  ΣτΕ  απέρριψε τις αιτήσεις των εταιρειών ως αλυσιτελείς, “γιατί η τυχόν ακύρωση των σιωπηρών απορρίψεων δεν θα τις ωφελούσε, αφού δεν θα ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις τους μετά την εισαγωγή των νεώτερων και συμβατών με ενωσιακό δίκαιο νομοθετικών ρυθμίσεων”.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια έκρινε ότι το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο που θέσπισαν οι νόμοι 4002/2011, 4038/2012 και 4141/2013, διατηρώντας το μονοπώλιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, θέτουν πλέον ένα κανονιστικό πλαίσιο που είναι συμβατό με τις επιταγές του δικαίου της Ε.Ε.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι από το σύνολο των νεώτερων ρυθμίσεων, η ελληνική νομοθεσία, διατηρώντας υπέρ της ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης και διαχείρισης τυχερών παιγνίων, αποσκοπεί στην καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού και της εγκληματικής δραστηριότητας στον τομέα των τυχερών παιγνίων, μέσω της κατεύθυνσης των σχετικών δραστηριοτήτων προς ένα νόμιμο και ελεγχόμενο πλαίσιο. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάθεση της εποπτείας και του ελέγχου του συνόλου των τυχερών παιγνίων σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.