Θετικά ξεκίνησε για την ελληνική βιομηχανία το 2019

Θετικά ξεκίνησε για την ελληνική βιομηχανία το 2019

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 3,4% τον Ιανουάριο

Με θετικό πρόσημο άρχισε το 2019 για τη βιομηχανική παραγωγή στη χώρα, καθώς αυξήθηκε κατά 3,4%, ενώ η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε επίσης ανοδικά, έστω και οριακά κατά 0,2%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 3,4% τον Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017.

Η εξέλιξη αυτή, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

- Κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως η άνοδος στην παραγωγή καπνού (66,2%), εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων (15,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (32%), επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (41,2%).

- Κατά 21,9% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

- Κατά 2,1% του δείκτη παροχής νερού.

2. Από τη μείωση:

- Κατά 32,1% του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιανουάριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018.