ΕΣΕΕ: Αρνητικά τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων

ΕΣΕΕ: Αρνητικά τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων

Το 67% των επιχειρήσεων παρουσίασε μείωση πωλήσεων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018

Δεν ήταν θετικά για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους κατέγραψαν πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρσι, σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Συνομοσποδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ για το 24% του συνόλου παρέμειναν σταθερές και μόνο το 8% κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα. Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, 1 στις 3 επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 4 πραγματοποίησε εκπτώσεις μικρότερης τάξης, έως και 20%. Το 49% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης.

Σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, δύο στους τρεις επιχειρηματίες υποστήριξαν, ότι δεν επηρέασε το τζίρο της εκπτωτικής περιόδου, ενώ 1 στους 4 επιχειρηματίες θεωρεί, πως επηρέασε αρνητικά και μόλις το 6%, ότι τον επηρέασε θετικά.

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις, οι επιδόσεις των επιχειρήσεων κινούνται καθοδικά, καθώς το 67% των επιχειρήσεων εμφανίζει επιδείνωση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2019, σε σχέση με εκείνες του 2018. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 8% σημείωσε βελτίωση. Οι πωλήσεις κατά τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις το 2019 δεν είναι ενθαρρυντικές, συγκριτικά τόσο με εκείνες γενικών χειμερινών του 2018, όσο και με τις αντίστοιχες των θερινών του 2018.

Ο λόγος εντοπίζεται στο γεγονός, πως το ποσοστό των επιχειρήσεων που εμφάνισαν πτώση των πωλήσεων, ενισχύθηκε οριακά, εις βάρος όσων επιχειρήσεων εμφανίζουν σταθερότητα στις πωλήσεις (σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις δύο προηγούμενες γενικές) ή ενίσχυση των πωλήσεων (σύγκριση γενικών χειμερινών 2019 με τις αντίστοιχες θερινές του 2018).

Από τις επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση του τζίρου κατά τη διάρκεια των γενικών χειμερινών εκπτώσεων του 2019 συγκριτικά με πέρσι, 4 στις 10 (42%) κατέγραψαν μείωση έως 20%, ενώ συρρίκνωση του κύκλου εργασιών από 21% έως 40% παρουσίασε το 33%. Ακόμη μεγαλύτερη μείωση στις πωλήσεις (41%) παρουσίασε το 16% των επιχειρηματικών μονάδων.

Η διάρθρωση των επιχειρήσεων που παρουσίασαν πτώση των πωλήσεων, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με εκείνη των γενικών χειμερινών εκπτώσεων του 2018. Κατά τις περσινές χειμερινές εκπτώσεις, συρρίκνωση έως 20% του τζίρου παρουσίασε το 43% (2019: 42%), ενώ πτώση του κύκλου εργασιών από 21% έως 40% εμφάνισε το 38% των μονάδων (2019: 33%). Αντίθετα, υποχώρηση του κύκλου εργασιών έως 20% είχε σημειώσει το 54% των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των γενικών θερινών εκπτώσεων 2018.

Η καλύτερη περίοδος

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (49%), χαρακτήρισε την περίοδο από 7 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, σχεδόν 1 στους 4 (23%) χαρακτήρισε ως καλύτερη περίοδο το χρονικό διάστημα 1/2 έως 15/2, ενώ μόλις το 9% το διάστημα 16/2 έως το πέρας της εκπτωτικής περιόδου. Εντούτοις, σημαντικό ήταν το ποσοστό των επιχειρηματιών (18%), που δεν παρατήρησε κάποια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα των χειμερινών εκπτώσεων, παρατηρούνται αρκετές διαφορές αναφορικά με την καλύτερη, από άποψη αγοραστικής κίνησης, περίοδο. Η κυριότερη μεταβολή εντοπίζεται στη σημαντική υποχώρηση του μηνός Ιανουαρίου, η οποία ωστόσο συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές απαντήσεις.

Τρόπος πληρωμής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές για την πραγματοποίηση των αγορών τους κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2019. Σχεδόν οι μισοί (49%) χρησιμοποίησαν κυρίως κάρτες και ακολούθησαν, όσοι επέλεξαν τόσο κάρτες, όσο και μετρητά (36%). Τέλος, μόνο το 14% επέλεξε μόνο μετρητά.

Σε σχέση τόσο με τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2018, όσο και με τις θερινές του ίδιου έτους, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του ποσοστού των καταναλωτών που προτίμησε τα μετρητά. Εντούτοις, τα δεδομένα μαρτυρούν πως οι τελευταίοι μετακινήθηκαν στην ομάδα που χρησιμοποιεί πλέον και τις δύο μεθόδους πληρωμών.

Η λειτουργία της Κυριακής 20 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το 64% των επιχειρηματιών, η λειτουργία των καταστημάτων κατά την Κυριακή 20 Ιανουαρίου δεν επηρέασε το συνολικό τζίρο της γενικής χειμερινής εκπτωτικής περιόδου. Παράλληλα, το 26% των επιχειρηματιών θεωρεί πως η συγκεκριμένη Κυριακή λειτούργησε αρνητικά στο συνολικό κύκλο εργασιών της εν λόγω περιόδου. Αντίθετα, μόνο για το 6% των επιχειρηματιών, η λειτουργία των καταστημάτων τη συγκεκριμένη Κυριακή επηρέασε θετικά το συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων κατά την εκπτωτική περίοδο.

Το ποσοστό των επιχειρηματιών που θεωρούν, πως η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή κατά τη διάρκεια των γενικών εκπτωτικών περιόδων συνεισφέρει θετικά στον τζίρο, παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Ωστόσο, παρατηρείται μια μετατόπιση των επιχειρηματιών που θεωρούσαν πως η κυριακάτικη λειτουργία έχει αρνητικές επιπτώσεις, προς εκείνους που πιστεύουν πως έχει ουδέτερες (σύγκριση χειμερινών εκπτώσεων 2019 και θερινών 2018), χωρίς όμως να παγιώνεται αυτή η τάση. Αντίθετα, η τελευταία παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα (σύγκριση γενικών χειμερινών εκπτώσεων 2019 και γενικών χειμερινών 2018).

Τρόπος κάλυψης των αναγκών απασχόλησης

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών (73%) που άνοιξαν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου τα καταστήματά τους, έχουν επωμιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης απασχόλησης προσωπικού, ενώ το 17% έχει επεκτείνει το ωράριο των υπαλλήλων που απασχολεί. Αντίθετα, μόλις το 2% έχει προσλάβει επιπλέον υπάλληλο για την κάλυψη της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, εύρημα που διασκεδάζει σε μεγάλο βαθμό το επιχείρημα περί τόνωσης της απασχόλησης από τη διεύρυνση του ωραρίου τις Κυριακές.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των επιχειρηματιών που επωμίζονται προσωπικά την κάλυψη της ανάγκης προσωπικού κατά την κυριακάτικη λειτουργία της επιχείρησης της, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό σε όλη τη διάρκεια των γενικών εκπτωτικών περιόδων.

Πωλήσεις ανά κατηγορία αγαθών

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία αγαθών κατά τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις του 2019. Οι πιέσεις στην ένδυση και υπόδηση είναι εξαιρετικά ισχυρές, ενώ ακολουθούν τα είδη οικιακού εξοπλισμού. Παράλληλα, αξιοσημείωτες αντοχές παρουσιάζουν τα είδη ψυχαγωγίας και τα επιμορφωτικά προϊόντα, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως οι πωλήσεις των τελευταίων βρίσκονται σε άνοδο.

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Η έλλειψη ρευστότητας, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και τα πενιχρά αποτελέσματα της παρατεταμένης εκπτωτικής περιόδου απασχολούν τους εμπόρους» όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης. «Η συνεχόμενη εκπτωτική περίοδος με τις εποχιακές εκπτώσεις και προσφορές και τις επιπλέον δράσεις όπως black Friday κλπ, οδήγησαν το 75,5% των εμπόρων να ζητούν την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων» όπως είπε ο πρόεδρος και συνέχισε, ότι οι έμποροι συζητούν το να παραμείνουν οι δυο βασικές εκπτωτικές περίοδοι, αλλά να καταργηθούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις.

Τα προβλήματα των εμπορικών επιχειρήσεων στην Αθήνα πέρα από τη ρευστότητα, φαίνεται να είναι η παραβατικότητα και η ασφάλεια και ακολουθεί η ρύθμιση οφειλών, η διαχείρηση δημόσιου χώρου και οι πορείες και διαδηλώσεις, είπε ο ίδιος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...