Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν ενίσχυση έως 90.000 ευρώ

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν ενίσχυση έως 90.000 ευρώ

Η νέα εργαλειοθήκη για την επιδότηση έως και 8.000 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας

Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για ένα νέο πρόγραμμα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διατεθούν ως ενίσχυση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα, που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει τίτλο «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Από το νέο πρόγραμμα θα ωφεληθούν 7.000 – 8.000 μικρές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση που θα δοθεί μπορεί να φτάσει το 50% έως και το 80% μιας επένδυσης και αφορά σχέδια έργων αξίας 30.000 έως και 120.000 ευρώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες (τα όρια είναι πιθανόν να διαφοροποιηθούν ελαφρώς κατά την προκήρυξη του προγράμματος).

Στόχος της εργαλειοθήκης που θέτει το υπουργείο στη διάθεσης των «μικρών» της επιχειρηματικότητας είναι να ενισχυθούν ώστε να αναζητήσουν το άνοιγμα σε νέες αγορές, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να ανοίξουν προσλήψεις και να ενισχυθεί εν γένει η ανταγωνιστικότητά τους.

Κατά προτεραιότητα θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 9 κλάδους που έχουν περιληφθεί ως «πυλώνες» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Οι κλάδοι αυτοί είναι:

  1. Βιομηχανία τροφίμων και αγροδιατροφή
  2. Εφοδιαστική αλυσίδα
  3. Τουρισμός
  4. Περιβάλλον
  5. Υγεία
  6. Κατασκευές και δομικά υλικά
  7. Ενέργεια
  8. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  9. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Η ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η επίτροπος περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, Κορίννα Κρέτσου, είχε ανακοινώσει ότι η Ελλάδα (μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία) θα έχουν αύξηση του προϋπολογισμού κοινοτικών πόρων για την πολιτική συνοχής κατά περίπου 10% στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 - 2027, δηλαδή τα ΕΣΠΑ.

Σε πρόσφατη δήλωσή του στην εφημερίδα «Αυγή» ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη, υπό την εποπτεία του οποίου είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε πει ότι «η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας διαθέτουν μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία. Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, τόσο αυτών που εφαρμόζονται όσο και αυτών που θα τεθούν σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, υπηρετεί μια πολύ συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Οι όροι είναι προσανατολισμένοι σε επιχειρήσεις που έχουν καινοτόμα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά και πριμοδοτούν κριτήρια όπως η ενίσχυση της απασχόλησης, οι συνέργειες και η καινοτομία».

Ο κ. Γιαννακίδης είχε τονίσει πως κύριο χαρακτηριστικό των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το μικρό και μεσαίο μέγεθός τους και «δική μας πολιτική είναι να προσαρμόσουμε τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία σε αυτές με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δυναμικής».

Παρακαλούμε περιμένετε ...